Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?

Autorzy: Anna Drapińska
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: marketing CSR zrównoważony rozwój społeczna odpowiedzialność biznesu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (277-288)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Negatywny wizerunek marketingu postrzeganego jako koncepcja kreująca nowe potrzeby i nakłaniająca klientów do zwiększania konsumpcji spowodował, że marketing wydaje się być sprzeczny z ideą rozwoju zrównoważonego i społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule przedstawiono rozważania, czy rzeczywiście tak jest i czy stosowanie działań marketingowych jest rozbieżne z celami rozwoju zrównoważonego. Stwierdzono, że realizowanie przez przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest sprzeczne z jednoczesnym podejmowaniem działań marketingowych, a marketing nie jest sprzeczny z koncepcją CSR. Zaakcentowano, że zadaniem marketingu jest działanie zgodne z interesem przedsiębiorstw, na rzecz dobra klienta i całego społeczeństwa. Można więc stwierdzić, że omawiane koncepcje mają wiele obszarów wspólnych i mogą być realizowane jednocześnie, wzajemnie się uzupełniając.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andreasen A. R., Social marketing in the 21 century, Sage Publications, London 2006.
2.Brzustewicz P., Rola współpracy z interesariuszami w realizacji koncepcji marketingu zrównoważonego, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
3.Janeczek U., Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing relacji, w: Zarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania, red. M. Mitręga, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe nr 182, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
4.Kotler Ph. Zaltman G., Social marketing. an approach to planned social change, „Journal of Marketing” 1971, Vol. 35, No. 3.
5.Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
6.Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010.
7.Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.
8.Maryniak A., Marketing zrównoważony w kontekście CSR, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
9.Popowska M., CSR a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka” nr 3, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012.
10.Rudawska E., Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu, „Ekonomia – Economics” nr 3 (24), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
11.Seliga R., Rola marketingu społecznego w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 260.
12.Zielińska A., Zachowania konsumentów wobec społecznie odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek” 2014, nr 11.