Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Nowe trendy w marketingu w odbiorze młodych konsumentów na przykładzie wybranej grupy studentów

Autorzy: Anna Niedzielska
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: personalizacja badania e-marketing młodzi konsumenci trendy w marketingu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (93-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest skonfrontowanie informacji dotyczących wskazanych subiektywnie najnowszych trendów marketingowych związanych bezpośrednio z relacjami z konsumentem, określanych przez ekspertów branżowych jako dominujące w ostatnich latach na rynku B2C z wynikami badań własnych. Badania własne dotyczyły znajomości najnowszych trendów marketingu konsumenckiego przez wybraną grupę młodych konsumentów. Istotne jest wyciągnięcie odpowiednich wniosków, zgodnie z którymi nowe nurty marketingowe są umiarkowanie znane uczestnikom badania, a ich postawy, wobec nowości w marketingu, zwłaszcza w obrębie e-marketingu, marketingu mobilnego, szeptanego i zrównoważonego, dość sceptyczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzustewicz P., Marketing 3.0 — nowe podejście do tworzenia wartości, „Marketing i Rynek” 2014, nr 2.
2.Kręzel J., Marketing i gender, „Marketing w Praktyce” 2014, nr 7.
3.Niedzielska A., Marketing w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 2014, nr 11.
4.Niedzielska A., Nowe trendy w komunikacji marketingowej w Internecie w odbiorze młodych użytkowników na przykładzie wybranej grupy studentów, „Logistyka” 2015, nr 2.
5.Niedzielska A., Sensory marketing – prawda czy manipulacja?, „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień–październik, t. 2.
6.Pabian A., Marketing sensoryczny, „Marketing i Rynek” 2011, nr 1.
7.Zubiel-Kasprowicz M., Po co marketingowi gender, „Marketing w Praktyce” 2015, nr 1.