Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw

Autorzy: Waldemar Glabiszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: wizerunek małe przedsiębiorstwo relacje z partnerami łańcuch dostaw
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (303-314)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule o charakterze teoretyczno-empirycznym autor podejmuje próbę powiązania aspektów kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa z rozwijaniem pożądanych dla niego relacji oraz oceny świadomości menedżerów małych przedsiębiorstw na temat potrzeby kształtowania ich wizerunku na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw. W tym celu weryfikuje dostrzeganie przez tych menedżerów pozytywnego wpływu wizerunku zarządzanych przez nich przedsiębiorstw na jakość relacji z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw oraz zasadność celowego tworzenia pożądanego wyobrażenia o swoich przedsiębiorstwach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barney J.B., Gaining and sustaining competitive advantage, Addison–Wesley Publishing Company, New York 1997.
2.Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
3.Ciesielski M., Rozwój i integracja łańcuchów dostaw, w: Zarządzanie łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2011.
4.Croxton K.L., Garcia-Dastugue S.J., Lambert D.M., Rogers D.S., The supply chain management processes, „The International Journal of Logistics Management” 2001, Vol. 12, No. 2.
5.Glabiszewski W., Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2013, nr 9 (58).
6.Huxham Ch., Vangen S., Managing to collaborate, Routledge, New York 2006.
7.Kale Ph., Dyer J.H., Singh H., Alliance capability, stock market response, and long term alliance success: the role of the alliance function, „Strategic Management Journal” 2002, Vol. 23, No. 8.
8.Kisperska-Moroń D., Kolsa E., Świerczek A., Piniecki R., Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
9.Liczba podmiotów w rejestrze REGON, Biuletyn Informacji Publicznej GUS, 2013, http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmio-tow-w-rejestrze-regon-tablice/013.
10.Rozwadowska B., Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2002 .
11.Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
12.Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
13.Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.