Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2020.51-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 51 (2020)
Etyczne aspekty "obrzezania"

Autorzy: Karolina Wiśniowska ORCID
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: female genital mutilation obrzezanie etyka bioetyka kompromis z Seattle zasada krzywdy standard najlepszego interesu
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:20 (45-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Okaleczanie żeńskich genitaliów (ang. female genital mutilation, FGM) to zbiorcze określenie dotyczące praktyk usuwania lub uszkadzania w inny sposób niektórych lub wszystkich zewnętrznych narządów płciowych kobiet. Praktyki tego typu są w części społeczności przeprowadzane powszechnie na dziewczynkach poniżej piętnastego roku życia, pomimo istnienia przeciwskazań medycznych. Obrzezanie chłopców jest w wielu aspektach podobne do okaleczania żeńskich genitaliów: osoby poddawane najczęściej tym zabiegom są bardzo młode, można również wskazać na pewne podobieństwa dotyczące symboliki tych procedur. Ponadto, obrzezanie chłopców również niesie za sobą ryzyko krzywdy, zwłaszcza w wypadku ewentualnych błędów medycznych przy jego wykonywaniu. FGM jest w zachodnim świecie zwalczane, obrzezanie chłopców - dopuszczane. W tekście rozważane jest, czy dopuszczalne byłoby podejście kompromisowe do kwestii FGM, w postaci tzw. kompromisu z Seattle.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bester John Christiaan, The Harm Principle Cannot Replace the Best Interest Standard: Problems With Using the Harm Principle for Medical Decision Making for Children, „American Journal of Bioethics”, 2018, 18(8), s. 9–19,
2.Coleman Doriane Lambelet, The Seattle Compromise: Multicultural Sensitivity and Americanization, „Duke Law Journal”, 1998, s. 717-783,
3.Definicja Światowej Organizacji Zdrowia: female genital mutilation, WHO, Nowy Jork, 2016 dostęp: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation (22.09.2018),
4.Earp Brian D., Female genital mutilation and male circumcision: toward an autonomy-based ethical framework, „Medicolegal and Bioethics”, 2015:5, s. 89-103,
5.Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change, UNICEF, Nowy Jork, 2013, dostęp: http://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/FGMC_Lo_res_Final_26.pdf (22.09.2018).
6.Grzyb Magdalena, Przestępstwa motywowane kulturowo. Aspekty kryminologiczne i prawnokarne. Reakcja krajów zachodnich na szkodliwe praktyki kulturowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016,
7.Gutmann Amy (red.), Taylor Charles, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Princeton University Press 1994,
8.Kallen Horace Meyer, Democracy versus the Melting-Pot. A study of American Nationality, „The Nation”, 1915, dostęp: http://www.expo98.msu.edu/people/kallen.htm (23.09.2018),
9.Kymlicka Will, Wielokulturowość, [w:] eadem, Współczesna filozofia polityczna, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009,
10.Nussbaum Martha, Judging Other Cultures: The Case of Genital Mutilation, [w:] idem, Sex & Social Justice, Oxford University Press, Nowy Jork 1999,
11.Owings Maria, Uddin Sayeedha, Williams Sonja, Trends in Circumcision for Male Newborns in U.S. Hospitals: 1979–2010, 2013, dostęp: https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/circumcision_2013/circumcision_2013.pdf (22.09.2018),
12.Silverman Eric K., Antropology and circumcision, „Annual Review of Antropology”, Vol. 33 (2004), s. 419-445,
13.Szahaj Andrzej, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2004.