Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

Autorzy: Karolina Beyer
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kapitał ludzki kapitał intelektualny zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie kapitałem intelektualnym
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (89-98)
Klasyfikacja JEL: D24 M19 M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa, będąc również podstawowym elementem kapitału intelektualnego. Sukces współczesnych podmiotów gospodarczych uzależniony jest od właściwego i efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, którego elementem jest zarządzanie kapitałem ludzkim. Artykuł ma charakter teoretyczny, a jego głównym celem jest zaprezentowanie podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim pełniącego istotna rolę w procesie kształtowania kapitału intelektualnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bontis, N., Girardi, J. (2000). Teaching knowledge management and intellectual capital lessons: an empirical examination of the Tango simulation. International Journal of Technology Management, 20 (5/6/7/8), 545–555.
2.Edvinsson, L., Malone, M. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
3.Juchnowicz, M. (red.). (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Warszawa: PWE.
4.Leo, Ch.P., Adelman, S. (2012). Intellectual Capital: A Human Resources Perspective. Pobrano z: http://www.jgbm.org/page/23%20%20Dr.%20Charles%20P.%20Leo%20.pdf (8.09.2012).
5.Pocztowski, A. (2003). Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 629.
6.Roos, G., Roos, J. (1997). Measuring your Company’s Intellectual Performance. Long Range Planning, 3.
7.Sajkiewicz, A. (2002). Kultura organizacji i kapitał intelektualny. W: A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność. Warszawa: POLTEXT.
8.Sajkiewicz, A., Sajkiewicz, Ł. (2002). Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych. Warszawa: Poltext.
9.Stewart, T.A. (1999). Intellectual Capital. The New Wealth of organizations. New York: Doubleday.
10.Sullivan, P.H. (2000). Value-Driven Intellectual Capital, How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value. New York: John Wiley & Sons, Inc..
11.Szczygielska, A. (2009). Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
12.Żemigała, M. (2008). Kapitał intelektualny (zarządzanie niewidzialnym). Problemy Jakości, 3, 14–17.