Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016

Rok wydania:2016
Dziedzina:Brak dziedziny
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

WYBRANE ASPEKTY DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10 (9-18) Maria Białasiewicz Więcej
2.

MULTIPARADYGMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI

16 (19-34) Władysław Janasz, Krzysztof Janasz Więcej
3.

PODSTAWY TEORETYCZNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

10 (35-44) Sylwia Konecka Więcej
4.

EKOLOGICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

10 (45-54) Wojciech Leoński Więcej
5.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNE

10 (55-64) Elwira Leśna-Wierszołowicz Więcej
6.

POZYTYWNE I NEGATYWNE SkUTKI UPADŁOŚCI

10 (65-74) Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Malwina Szczepkowska Więcej
7.

RAPORT SPOŁECZNY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA CSR

14 (75-88) Anna Misztal Więcej
8.

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

10 (89-98) Karolina Beyer Więcej
9.

ANALIZA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LATACH 2007–2014

12 (99-110) Anna Bielawa Więcej
10.

KREOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW ORAZ KULTUROWEJ BAZY PRZYCIĄGANIA TALENTÓW DO ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU

12 (111-122) Barbara Czerniachowicz Więcej
11.

TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO A ZAANGAŻOWANIE KADRY W SZPITALACH PUBLICZNYCH

12 (123-134) Piotr Lenik Więcej
12.

AUDYT PERSONALNY JAKO PROEFEKTYWNOŚCIOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

10 (135-144) Justyna Kaźmierczak Więcej
13.

POLITYKA INNOWACYJNA WE WłOSZECH – WSTĘPNE ROZWAŻANIA

10 (145-154) Katarzyna Kozioł-Nadolna Więcej
14.

MODEL OCENY INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE GMIN POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

14 (155-168) Waldemar Kozłowski Więcej
15.

POKOLENIE Y – LIDERZY JUTRA. ANALIZA KOMPARATYWNA POLSKA VERSUS INNE KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ

14 (169-182) Ewa Mazur-Wierzbicka Więcej
16.

WYKORZYSTANIE MODELU DU PONTA DO OCENY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA GÓRNICZEGO

14 (183-196) Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik Więcej
17.

RYZYKO W RELACJACH PARTNERSKICH W BRANŻY TSL OPARTYCH NA OUTSOURCINGU

12 (197-208) Paweł Romanow Więcej
18.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. OCENA SEKTORA SPOŻYWCZEGO (CUKIERNICZEGO)

10 (209-218) Mirela Romanowska, Joanna Kowalik Więcej
19.

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A PROCESY TRANSFERU TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE

14 (219-232) Roman Tylżanowski Więcej
*

RECENZJA KSIĄŻKI TOMASZA JEWARTOWSKIEGO FINANSOWE MOTYWY I KONSEKWENCJE DYWERSYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH, WYD. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, POZNAŃ 2015 (SS. 240)

6 (233-238) Jarosław Kubiak Więcej