Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
ANALIZA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LATACH 2007–2014

Autorzy: Anna Bielawa
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: system zarządzanie jakością normalizacja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (99-110)
Klasyfikacja JEL: M16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano istotę i znaczenie normalizacji. Przedstawiono także koncepcję systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO13485:2016 i ISO/TS16949:2009, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań niezbędnych do spełnienia w procesie ich certyfikacji i korzyści, jakie się z nią wiążą. Podjęto także próbę przeprowadzenia analizy certyfikacji systemów zarządzania jakością w latach 2007–2014 na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, a zwłaszcza Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawa, A. (2016). Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem przemysłowym, 204–227.
2.Bransky, J. (2008). Ensuring vehicle performance. ISO Focus, 3, 17–19.
3.Hamrol, A. (2013). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN.
4.ISO Standards catalogue. Pobrano z: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=59752 (26.01.2016).
5.ISO Survey 2014. Pobrano z: http://www.iso.org/iso/iso-survey (1.02.2016).
6.Karapetrovic, S., Casadesus Fa, M., Heras Saizarbitoria, I. (2010). What happened to the ISO 9000 lustre? An eight-year study. Total Quality Management, 21 (3), 245–267.
7.Łańcucki, J. (red.). (2010). Znormalizowane Systemy Zarządzania, Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
8.Norma ISO 45020:2009 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna.
9.Senkus, P. (2013). Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarządzania w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, USA, Australii oraz Nowej Zelandii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie, 99 (26). Pobrano z: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/99-2013_10.pdf (2.02.2016).
10.Szymula, M. (2005). Standardy jakości o szczególnym znaczeniu dla przemysłu motoryzacyjnego. Problemy Jakości, 8, 23–26.
11.Zymonik, Z., Hamrol, A., Grudowski, P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa: PWE.