Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
AUDYT PERSONALNY JAKO PROEFEKTYWNOŚCIOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Autorzy: Justyna Kaźmierczak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: audyt personalny zarządzanie zasobami ludzkimi kadry doskonalenie
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (135-144)
Klasyfikacja JEL: M10 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu audytu personalnego na obszar HR przedsiębiorstwa. Dokonano zdefiniowania procesu audytu personalnego, jego rodzajów oraz zakresu. Wskazano również na różnice między audytem personalnym a audytem funkcji personalnej. W końcowej części artykułu zostały sformułowane przyczyny przeprowadzenia procesu audytowania, wszelkie związane z nim konsekwencje oraz ryzyko, jakie za sobą niesie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kopeć, J. (2011). Audyt menedżerski jako element audytu personalnego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 853, 59–66.
2.Marciniak, J. (2005). Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
3.Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE.
4.Sapeta, T. (2005). Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 679, 19–32.
5.Sapeta, T. (2009). Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia. W: K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki. Poznań: Wyd. UE.
6.Saunders, E.J. (2002). Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach. Częstochowa: Edukator.
7.Stabryła, A. (2008). Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego. W: A. Pocztowski (red.), Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Wyd. UE w Krakowie, 5–17.
8.Wawrzyniak, M. (2011). Diagnoza kadr. Audyt personalny w organizacji. Personel i Zarządzanie, 12, 42–45.