Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2019.48-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 48 (2019)
Pasja życia. O filozofii Fryderyka Nietzschego

Autorzy: Marek Błaszczyk ORCID
UMK
Słowa kluczowe: człowiek egzystencja interpretacja perspektywizm śmierć Boga wola mocy
Rok wydania:2019
Liczba stron:6 (145-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Marta Soniewicka, Utrata Boga. Filozofia woli Fryderyka Nietzschego, Copernicus Center Press, Kraków 2016, ss. 388
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Colli, G. (1994). Po Nietzschem. Tłum. S. Kasprzysiak. Kraków: Oficyna Literacka.
2.Heidegger, M. (1998). Nietzsche, t. 1. Tłum. A. Gniazdowski i in. Warszawa: PWN.
3.Heidegger, M. (1999a). Nietzsche, t. 2. Tłum. A. Gniazdowski i in. Warszawa: PWN.
4.Heidegger, M. (1999b). O istocie podstawy. Tłum. J. Nowotniak. W: M. Heidegger, Znaki drogi. Tłum. S. Blandzi i in. Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 113-155.
5.Heidegger, M. (1997). Powiedzenie Nietzschego „Bóg umarł”. Tłum. J. Gierasimiuk. W: M. Heidegger, Drogi lasu. Tłum. J. Gierasimiuk i in. Warszawa: Fundacja Aletheia, 171-216.
6.Husserl, E. (1992). Filozofia jako ścisła nauka. Tłum. W. Galewicz. Warszawa: Fundacja Aletheia.
7.Jaspers, K. (1978). Co to jest egzystencjalizm?. Tłum. A. Staniewska. W: R. Rudziński, Jaspers. Warszawa: Wiedza Powszechna, 269-274.
8.Jaspers, K. (1997). Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii. Tłum. D. Stroińska. Warszawa: Wydawnictwo KR.
9.Jaspers, K. (1991). Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo. Tłum. Cz. Piecuch. Warszawa: PWN.
10.Moryń, M. (1997). Wola mocy i myśl. Spotkania z filozofią Fryderyka Nietzschego. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
11.Nietzsche, F. (2007). Listy. Tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
12.Nietzsche, F. (2009). O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie. W: F. Nietzsche, Pisma pozostałe. Tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
13.Nietzsche, F. (2006). Tako rzecze Zaratustra. Tłum. W. Berent. Poznań: Vesper.
14.Nietzsche, F. (2003a). Wiedza radosna. Tłum. L. Staff. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
15.Nietzsche, F. (2003b). Wola mocy. Tłum. S. Frycz, K. Drzewiecki. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
16.Nietzsche, F. (2003c). Z genealogii moralności. Tłum. L. Staff. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
17.Pascal, B. (1989). Myśli. Tłum. T. Żeleński (Boy). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
18.Pico della Mirandola, G. (2010). Mowa o godności człowieka. Tłum. Z. Nerczuk, M. Olszewski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
19.Sartre, J.P. (2007). Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Tłum. J. Kiełbasa i in. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
20.Sartre, J.P. (1998). Egzystencjalizm jest humanizmem. Tłum. J. Krajewski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
21.Simmel, G. (2007). Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne. Tłum. M. Tokarzewska. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
22.Soniewicka, M. (2016). Utrata Boga. Filozofia woli Fryderyka Nietzschego. Kraków: Copernicus Center Press.