Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2019.48-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 48 (2019)
Przemilczenie jako językowa podstawa koncepcji kiczu w świetle hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera

Autorzy: Anna Bajer
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: rozumienie kicz hermeneutyka filozoficzna
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (27-41)
Klasyfikacja JEL: Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji kiczu ujętej w ramy hermeneutyki filozoficznej H.-G. Gadamera. Rozważono przykłady wypowiedzi z obszaru sztuki i form wyrazu obecnych w codziennym życiu. Starano się pokazać jak fałszywość kiczu, wyraża się w odniesieniu do prawdy i jej przemilczania. Źródła kiczu odszukujemy bowiem w języku, w związku z językowym charakterem ludzkiego myślenia. W ujęciu hermeneutyki filozoficznej jawi się on jako sposób biernego bycia. Poprzez przemilczenie treści pomija się istotę wypowiedzi. Kicz jest, wobec tego wyrazem nie stylu, ale postawy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adorno, T. (1994). Teoria estetyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Wydawnictwo "Sic!".
3.Beylin, P. (1975). Autentyczność i kicze. Artykuły i felietony. Warszawa: PIW.
4.Broch, H. (1998). Kilka uwag o kiczu. W: P. Lützelera, I. Pawelska-Jagniątkowska (red.), Kilka uwag o kiczu i inne eseje (s. 103-118). Warszawa: Czytelnik.
5.Bronk, A. (1988). Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.G. Gadamera. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
6.Core, P. (2012). Kampowe reguły. W: P. Czapliński, A. Mizerka (red.), Kamp: Antologia przykładów (s. 392-404). Kraków: Universitas.
7.Dehnel, P., Sierocka, B. (2003). Posłowie. Rozmowa, którą jesteśmy. Kilka uwag o hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W: P. Dehnel, B. Sierocka (red.), Język i rozumienie (s. 161-183). Warszawa: Fundacja Aletheia.
8.Gadamer, H.-G. (1993a). Aktualność piękna: sztuka jako gra, symbol i święto. Warszawa: Oficyna Naukowa.
9.Gadamer, H.-G. (2000). Estetyka i hermeneutyka. W: K. Michalski (red.), Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane (s. 119-127). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
10.Gadamer, H.-G. (2003). Język i rozumienie. W: P. Dehnel, B. Sierocka (red.), Język i rozumienie (s. 5-24). Warszawa: Fundacja Aletheia.
11.Gadamer, H.-G. (1993b). Koło jako struktura rozumienia. W: G. Sowiński (red.), Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki (s. 227- 234). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
12.Gadamer, H.-G. (2013). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Gadamer H.-G. (2001) Wiersz i rozmowa. Rozważania nad próbką tekstu Ernesta Meistra. W: M. Remuszko (red.), Poetica. Wybrane eseje (s. 128-141). Warszawa: Instytut Badań Literackich Wydawnictwo.
14.Greenberg, C. (2006). Awangarda i kicz. W: G. Dziamski, W. Lohman (red.), Obrona modernizmu: wybór esejów (s. 3-18). Kraków: Universitas.
15.Gruszecka, M., Michalik, T. (2013). Przyjemne miejsca trudnej pamięci. O kiczu martyrologicznym na przykładzie Skansenu w Szymbarku. Zeszyty Naukowe KUL, 56 (2–3), 69–80.
16.Jachimowska K. (2016). Nauka w okowach kiczu (na przykładzie czasopism popularnonaukowych). W: B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (red.), Kicz w języku i komunikacji (s. 315-321). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
17.Kluszczyk, K., Łukasik, R., Czech, P. (2017). Analiza statystyk dotyczących wypadków drogowych w Polsce w latach 2005-2015. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18 (6), 247-256.
18.Kudra, B. (2016). Komunikacja językowa kiczem podszyta. W: B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (red.), Kicz w języku i komunikacji (s. 57-63). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
19.Kundera, M. (1989). Nieznośna lekkość bytu. Poznań: Inicjatywa Wydawnicza "Aspekt".
20.Moles, A. (1978). Kicz, czyli Sztuka szczęścia: studium o psychologii kiczu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
21.Riœur, P. (1986). Interpretacja a refleksja: konflikt hermeneutyczny. Studia filozoficzne, nr 250 (9), 137-161.
22.Sontag, S. (2018). Przeciw interpretacji. W: D. Trzcinka, W. Chodacz (red.), Przeciw interpretacji i inne eseje (s. 11- 26). Kraków: Wydawnictwo Karakter.
23.Springer, F. (2013). Wanna z kolumnadą. Reportaże z polskiej przestrzeni. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
24.Wasilewski, J. (2011). Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie. Studia socjologiczne, 50 (1), 353-368.
25.Wiater, P. (2016). Political Kitsch, czyli jak nie powinno się tworzyć kampanii. W: B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (red.), Kicz w języku i komunikacji (s. 409-417). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
26.Wojczyńska, A. (2009). Wielkie oczywistości literaturoznawstwa. W: H. Kubicka (red.), Kody kultury: interakcja transformacja, synergia (s. 17-30). Wrocław: Wydawnictwo Sutoris.