Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2020.52-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 52 (2020)
Motywy egzystencjalne w twórczości filmowej Ingmara Bergmana

Autorzy: Marek Błaszczyk ORCID
UMK
Słowa kluczowe: egzystencjalizm samotność śmierć człowiek Bóg
Rok wydania:2020
Liczba stron:18 (19-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie egzystencjalnych motywów twórczości filmowej Ingmara Bergmana, jednego z najwybitniejszych reżyserów europejskich. Podkreślamy, że podejmowana przez niego problematyka ogniskuje się wokół takich zagadnień, jak samotność, niepokój, niepewność i przemijalność ludzkiego losu, śmierć, relacja człowieka do Boga czy poszukiwanie sensu życia. W pracy odwołujemy się zarówno do wybranych dzieł filmowych Bergmana (zwłaszcza do Siódmej pieczęci i tzw. „trylogii pionowej”), jak i do rozpoznań filozofów egzystencjalnych. Egzystencjalna interpretacja filmów Bergmana, jak się zdaje, pozwala uznać szwedzkiego reżysera za czołowego twórcę egzystencjalnego, akcentując uniwersalny, ponadczasowy charakter jego obrazów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bibliografia
2.Alexander W. (1974). Devils in the Cathedral: Bergman’s Trilogy. Cinema Journal, 2 (13), s. 23-33.
3.Bergman I. (1987). Fanny i Aleksander. Z życia marionetek. Tłum. Z. Łanowski. Warszawa: Czytelnik.
4.Bergman I. (1994). Images. My Life in Film. New York: Arcade.
5.Bergman I. (1989). The Magic Lantern. An Autobiography. New York: Penguin.
6.Bergman I. (1978). Twarzą w twarz. Tłum. Z. Łanowski. Warszawa: Czytelnik.
7.Bragg M. (1993). ‘The Seventh Seal’. London: British Film Institute.
8.Buber M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Tłum. J. Doktór. Warszawa: PAX.
9.Camus A. (1971a), Mit Syzyfa. W: A. Camus, Eseje. Tłum. J. Guze. Warszawa: PIW.
10.Camus A. (1971b). Dwie strony tego samego. W: A. Camus, Eseje. Tłum. J. Guze. Warszawa: PIW.
11.Camus A. (2002). Dżuma. Tłum. J. Guze. Warszawa: PIW.
12.Camus A. (1998). Śmierć szczęśliwa. Tłum. A. Machowska. Kraków: Znak.
13.Cowie P. (1982). Ingmar Bergman. A Critical Biography. New York: Scribner.
14.Dostojewski F. (1984). Bracia Karamazow. Tłum. A. Wat. Warszawa: PIW.
15.Dostojewski F. (1992). Notatki z podziemia. Gracz. Tłum. G. Karski, W. Broniewski. Londyn-Warszawa: Puls.
16.Fredericksen D. (2005). Bergman’s ‘Persona’. Poznań: Adam Mickiewicz University.
17.Gado F. (1986). The Passion of Ingmar Bergman. Durham: Duke University Press.
18.Gervais M. (1999). Ingmar Bergman. Magician and Prophet. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
19.Heidegger M. (2010). Bycie i czas. Tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Hubner L. (2007). The Films of Ingmar Bergman. Illusions of Light and Darkness, New York: Palgrave Macmillan.
21.Jaspers K. (1919). Psychologie der Weltanschauungen. Berlin: Springer.
22.Jaspers K. (1978). Sytuacje graniczne. Tłum. M. Skwieciński. W: R. Rudziński, Jaspers (s. 186-242). Warszawa: Wiedza Powszechna.
23.Jaspers K. (1998). Wprowadzenie do filozofii. Tłum. A. Wołkowicz. Wrocław: Siedmioróg.
24.Kalin J. (2003). The Films of Ingmar Bergman. Cambridge: Cambridge University Press.
25.Kierkegaard S. (1982). Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Tłum. J. Iwaszkiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
26.Kinder M., The Penetrating Dream Style of Ingmar Bergman. W: V. Petrić (red.), Film and Dreams. An Approach to Bergman (s. 57-73). New York: Redgrave.
27.Kwiatkowski A. (1986). Film skandynawski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
28.Lévinas E. (2002). Całość i nieskończoność. Tłum. M. Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Livingston P. (2009). Cinema, Philosophy, Bergman. On Film as Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
30.Macnab G. (2009). Ingmar Bergman. The Life and Films of the Last Great European Director. London, New York: I.B. Taurus.
31.Marcel G. (1984). Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei. Tłum. P. Lubicz. Warszawa: PAX.
32.Michaels L. (2000) (red.). Ingmar Bergman’s ‘Persona’. Cambridge: Cambridge University Press.
33.Pamerleau W.C. (2009). Existentialist Cinema. New York: Palgrave Macmillan.
34.Pascal B. (2002). Myśli. Tłum. T. Żeleński (Boy). Warszawa: PAX.
35.Płażewski J. (1986). Historia filmu dla każdego (1895-1980). Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
36.Sartre J.P. (2007). Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Tłum. J. Kiełbasa i in. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
37.Sartre J.P. (1998). Egzystencjalizm jest humanizmem. Tłum. J. Krajewski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
38.Simon J. (1972). Ingmar Bergman Directs. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
39.Singer I. (2007). Ingmar Bergman, Cinematic Philosopher. Reflections on His Creativity. Cambridge, London: The MIT Press.
40.Steene B. (1972). ‘The Seventh Seal’: Film as Doomsday Metaphor. W: B. Steene (red.), Focus on ‘The Seventh Seal’ (s. 1-9). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
41.Stubbs J.C. (1975). ‘The Seventh Seal’. The Journal of Aesthetic Education, 2 (9), s. 62-76.
42.Szczepański T. (2007). Zwierciadło Bergmana. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
43.Szestow L. (1983). Apoteoza nieoczywistości. Próba myślenia adogmatycznego. Tłum. N. Karsov, S. Szechter. Londyn: Kontra.
44.Szestow L. (2003). Na szalach Hioba. Duchowe wędrówki. Tłum. J. Chmielewski. Warszawa: Fundacja Aletheia.
45.Vermilye J. (2002). Ingmar Bergman. His Life and Films. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company.
46.Wood R. (2013). Ingmar Bergman. New Edition. Detroit: Wayne State University Press.
47.Young B. (2015). The Persona of Ingmar Bergman: Conquering Demons through Film. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
48.Filmografia
49.Bergman I. (1963). Goście Wieczerzy Pańskiej.
50.Bergman I. (1961). Jak w zwierciadle.
51.Bergman I. (1963). Milczenie.
52.Bergman I. (1957). Siódma pieczęć.
53.Bergman I. (1952). Wakacje z Moniką.
54.Bergman I. (1953). Wieczór kuglarzy.
55.Bergman I. (1949). Więzienie.