Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-58
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank
(Studium przypadku – zarządzanie kapitałem intelektualnym w polskim banku komercyjnym)

Autorzy: Karolina Beyer
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny zarządzanie kapitałem intelektualnym bank komercyjny
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (669-677)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonego badania w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym w banku komercyjnym działającym na rynku polskim. Metodologia badania – Audyt kapitału intelektualnego w badanym banku przeprowadzono przy użyciu stosownego kwestionariusza ankietowego. Badanie uzupełnione zostało bezpośrednim wywiadem z naczelnym kierownictwem oraz analizą dokumentacji wewnętrznej. Wynik – Efektem przeprowadzonych badań jest pozyskanie informacji na temat kondycji kapitału intelektualnego w badanym banku oraz wskazanie postulowanych działań w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym. Oryginalność/wartość – Kapitał intelektualny współcześnie stanowi jeden z najważniejszych zasobów w przedsiębiorstwie. Wcześniejsze badania Autorki wykazały, iż kapitał intelektualny w praktyce polskich podmiotów gospodarczych jest niedowartościowany. Przeprowadzone badanie miało na celu dokonanie audytu kapitału intelektualnego, na podstawie którego w dalszej kolejności możliwe było sformułowanie indywidualnych działań, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości kapitału intelektualnego, a tym samym do wzrostu wartości badanego przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beyer K. (2014). Kapitał intelektualny przedsiębiorstw notowanych na GPW. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67.
2.Beyer K. (2014). Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 828, Studia i Prace WNEiZ nr 38, t. 1.
3.Beyer K. (2013). Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAIC™. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64.
4.Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Luthy D.H. Intellectual Capital and its Measurement, http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf.
6.Łukasiewicz G. (2003). Kapitał intelektualny organizacji – przegląd koncepcji i metod zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 36, Wydawnictwo AE w Poznaniu.
7.Stewart T.A. (1999). Intellectual Capital. The New Wealth of organizations. New York: Doubleday.
8.Top Employers Internet source: http://www.top-employers.com.