Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających

Autorzy: Tomasz Zdziebko
Uniwersytet Szczeciński

Zygmunt Drążek
Uniwersytet Szczeciński

Jakub Swacha
Uniwersytet Szczeciński

Karolina Muszyńska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: e-przewodniki informatyczne wspomaganie zwiedzania ocena zwiedzających
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (159-168)
Klasyfikacja JEL: C88 O33 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie odbioru przez zwiedzających muzea przenośnych interaktywnych przewodników multimedialnych. Analizie poddano dane pochodzące łącznie z 993 kwestionariuszy wypełnionych przez zwiedzających trzy muzea oceanograficzne obszaru Południowego Bałtyku (w Gdyni, Kłajpedzie i Stralsundzie), w których wdrożono interaktywne przewodniki multimedialne w ramach realizacji międzynarodowego projektu BalticMuseums 2.0 Plus. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na bardzo dobrą ocenę tej formy oprowadzania przez zwiedzających. Dodatkowo identyfikują między innymi główne przyczyny wyboru tej formy oprowadzania, grupy odbiorców, które zdaniem zwiedzających mogą być szczególnie zainteresowane korzystaniem z e-przewodników, oraz rodzaje treści, których zwiedzający oczekują w e-przewodnikach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drążek, Z. (red.) (2016). Zarządzanie zasobami cyfrowymi w muzeach oceanograficznych. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
2.Hejduk, I. (2016). Rozwój technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne osób 65 plus. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46 (1), 64–78.
3.Muszyńska, K., Swacha, J., Miluniec, A., Drążek, Z. (2014). Evaluation of eGuides: A Discussion of Approaches. W: B.F. Kubiak, A. Sieradz (red.), Information Management (s. 45–54). Sopot: Wydział Zarządzania UG.
4.Swacha, J. (2014). Gamifikacja: nowe narzędzie motywowania. W: A. Rakowska (red.), Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi (s. 292–303). Lublin: Instytut Zarządzania UMCS.
5.Swacha, J., Drążek, Z., Komorowski, T., Muszyńska, K. (2012). Aspekty technologiczne wdrożenia mobilnych e-przewodników na przykładzie muzeów oceanograficznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 701, Ekonomiczne Problemy Usług, 86, 435–446.
6.Zdziebko, T., Muszyńska, K., Swacha, J., Drążek, Z. (2014). Wykorzystanie narzędzia EEQRA do analizy opinii użytkowników e-przewodników w muzeach oceanograficznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 809, Ekonomiczne Problemy Usług, 113, 153–161.