Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2019.48-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 48 (2019)
Nadzieja egzystencjalna

Autorzy: Paweł Rozwadowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Nadzieja egzystencja transcendencja fenomenologia wartość aksjologia sens filozofia współczesna.
Rok wydania:2019
Liczba stron:19 (125-143)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą podjęcia fenomenologicznej refleksji nad nadzieją. Na drodze tego badania z jednej strony przeciwstawiam się popularnej praktyce „teologizowania” nadziei, tj. traktowania jej jako cnoty teologalnej, z drugiej – naukowym usiłowaniom jej naturalizowania. W rezultacie odkrywam nadzieję jako „nadzieję egzystencjalną”, która przedstawia się jako fundamentalny sposób bycia egzystencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. Alighieri, D., 2011, Boska komedia, przeł. E. Porębowicz, Kraków: Greg.
2.2. Camus, A., 1974, Mit Syzyfa, przeł. J. Guze, w: A. Camus, Eseje, przeł. J. Guze, Warszawa: PIW.
3.3. Fromm, E., 1996, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Poznań: REBIS.
4.4. Heidegger, M., 1977, List o humanizmie, przeł. J. Tischner, w: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, przekł. zbiorowy, Warszawa: Czytelnik.
5.5. Heidegger, M., 2002, Fenomenologia życia religijnego, przeł. G. Sowiński, Kraków: Znak.
6.6. Heidegger, M., 2013, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.7. Hernas, A., 2005, Czas i obecność, Kraków: IMJT.
8.8. Marcel, G., 1984, Zarys fenomenologii i metafizyki nadziei, w: G. Marcel, Homo viator: wstęp do metafizyki nadziei, przeł. P. Lubicz, Warszawa: PAX.
9.9. Marcel, G., 1998, Być i mieć, przeł. D. Eska, Warszawa: PAX.
10.10. Michalski, K., 1978, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa: PIW.
11.11. Pieper, J., 2000, O miłości, nadziei i wierze, przeł. I. Gano, K. Michalski, Poznań: „W drodze”.
12.12. Ponikło, T., 2013, Józef Tischner: myślenie według wartości. Ostatnie słowa, Kraków: WAM.
13.13. Ricoeur, P., 1992, Filozofia osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków: Wyd. Naukowe PAT.
14.14. Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska, 2003, Kraków: Znak.
15.15. Stróżewski, W., 1981, Istnienie i wartość, Kraków: Znak.
16.16. Tarnowski, K., 2005, Usłyszeć niewidzialne: zarys filozofii wiary, Kraków: IMJT.
17.17. Tarnowski, K., 2014, Kilka słów o nadziei, „Filozofia religii”, Rok 2014 (I), nr 1.
18.18. Tarnowski, K., 2017, Pragnienie metafizyczne, Kraków: Znak.
19.19. Tischner, J., 1975a, Wiązania nadziei, w: J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków: Znak.
20.20. Tischner, J., 1975b, Wstęp, w: J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków: Znak.
21.21. Tischner, J., 1982, Etyka wartości i nadziei, w: D. von Hildebrand, J. Kłoczowski OP,
22.J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań: „W drodze”.
23.22. Tischner, J., 2000, Jak żyć?, Wrocław: TUM.
24.23. Tischner, J., 2011, Ludzie z kryjówek, w: J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków: Znak.