Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe

Autorzy: Joanna Wyrwisz
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: inbound marketing komunikacja marketingowa media społecznościowe efektywność
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (273-281)
Klasyfikacja JEL: M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy inbound marketingu (IM), koncepcji marketingowej polegającej na podejmowaniu przez przedsiębiorstwo działań komunikacyjnych umożliwiających odbiorcom samodzielne odnalezienie nadawcy danego przekazu z istotną rolą mediów społecznościowych oraz właściwego contentu. Zamierzeniem autorki jest identyfikacja kryteriów, wskazanie czynników warunkujących oraz metod oceny efektywności IM jako nowoczesnego rozwiązania komunikacji marketingowej. W szczególności skupiono się na narzędziach IM służących optymalizacji działań komunikacyjnych z otoczeniem rynkowym w kontekście tworzenia relacji z klientami. Na podstawie badań studialno-literaturowych oraz przeglądu dostępnych badań w zakresie podjętej problematyki, ujęto wyzwania pomiarowe i menedżerskie w ocenie efektywności wykorzystania IM w komunikacji marketingowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska-Woś, M. (2014). Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa. Marketing i Rynek, 8, 39‒45.
2.Clow, K.E., Baack, D. (2016). Integrated advertising, promotion and marketing communications. London: Pearson Education Limited.
3.Fill, Ch., Turnbull, S. (2016). Marketing communications – discovery, creation and conversations. London: Pearson Education Limited.
4.Halligan, B. (2016). The state of inbound 2016. Pobrano z: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/53/HubSpot-State-of-Inbound-Report-2016.pdf (7.07.2017).
5.Halligan, B., Shah, D. (2010). Inbound marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu. Gliwice: Helion.
6.Jaworowicz, M., Jaworowicz, P. (2017). Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji. Warszawa: Difin.
7.Kozielski, R. (2016). Wskaźniki marketingowe. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
8.Lovett, J. (2012). Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych. Wykorzystaj potencjał drzemiący w mediach społecznościowych. Gliwice: Helion.
9.Łopaciński, K. (2015). Skuteczność promocji internetowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Siejak, M. (7.07.2017). Inbound Marketing – jedno z modniejszych obecnie pojęć w świecie marketingu. Pobrano z: http://6ix.pl/pg/116/inbound-marketing.
11.Tarczydło, B. (2016). Nabywca digitalny a skuteczne działania marketingowe – wybrane aspekty. Studia i Prace WNEiZ, 43 (2), 317‒326.
12.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Winter, T. (2014). Sekrety skutecznej receptury w inbound marketingu. Pobrano z: www.inbound-marketing.pl/2014/06/sekrety-skutecznej-receptury-w-inbound-marketinguinfografika/ (7.07.2017).