Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-35
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
POMIAR ZAANGAŻOWANIA WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – UJĘCIE MODELOWE

Autorzy: Olgierd Witczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zaangażowanie marka media społecznościowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (371-380)
Klasyfikacja JEL: L82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja zmiennych wykorzystywanych do pomiaru zaangażowania wobec marki w mediach społecznościowych. Opisano ich potencjał w obszarze intensyfikacji zaangażowania konsumentów w działania komunikacyjne marki. Zaprezentowano złożoną naturę zjawiska zaangażowania, które na gruncie teorii i praktyki mediów społecznościowych podlega nadmiernemu uproszczeniu. W artykule zaproponowano ujęcie modelowe dla analizowanego zjawiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brodie, R.J., Hollebeek, L.D., Juric, B., Ilic, A. (2011). Customer engagement conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. Journal of Service Research, 14, 3, 260.
2.Fabjaniak-Czerniak, K. (2012). Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations (s. 173–194). W: K. Kubiak (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
3.Florenthal B. (2015). Applying uses and gratifications theory to students’ LinkedIn usage. Young Consumers, 16, 1.
4.Florenthal, B., Shoham, A. (2010). Four-mode channel interactivity concept and channel preferences. Journal of Services Marketing, 24, 1, 29.
5.Gamliel, E., Herstein, R., Abrantes, J.L., Albayrak, T., Caber, M. (2013). Framing and involvement effects on consumers’ brand choice. EuroMed Journal of Business, 8, 2, 119.
6.Gąsior, M. (2014). Wpływ wzorców korzystania z mediów społecznościowych w grupie młodych konsumentów na zaangażowanie w komunikację marketingową przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, 11, 369–372.
7.Greenwald, AG., Leavitt, C. (1984). Audience involvement in advertising: four levels. Journal of Consumer Research, 11, 581–592.
8.Guthrie, J.T., Wigfield, A., Barbosa, P., Perencevich, K.C., Taboada, A., Davis, M.H., Scafiddi, N.T., Tonks, S. (2004). Increasing reading comprehension and engagement through conceptoriented reading instruction. Journal of Educational Psychology, 96 (3), 403–423.
9.Hałas, E. (2012). Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: PWN.
10.Hollebeek, L. (2011). Exploring customer brand engagement: definition and themes. Journal of Strategic Marketing, 19, 7, 555.
11.Kabadayi, S., Price, K. (2014). Consumer – brand engagement on Facebook: liking and commenting behaviors, Journal of Research in Interactive Marketing, 8, 3, 204–205.
12.Kapferer, J.N., Laurent, G. (1985). Consumer involvement profile: a new practical approach to consumer involvement. Journal of Advertising Research, 25, 6, 48–56.
13.Karpińska-Krakowiak, M. (2014). Conceptualising and measuring consumer engagement in social media – implications for personal involvement. International Journal of Contemporary Management, 13 (1), 52.
14.Karpowiak, E. (2015). Na korzystaniu z mediów spędzamy ponad 8 godzin dziennie. Pobrane z: http://prasa.info/artykul/url,1757/.
15.Kearsley, G., Schneiderman, B. (1998). Engagement theory: a framework for technologybased teaching and learning. Educational Technology, 38, 5, 20–23.
16.Miotk, A. (2015). Witryny internetowe. Pobrane z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/06/Raport-IAB_Internet-20141.pdf.
17.Mitchell, A.A. (1979). Involvement: a potentially important mediator of consumer behavior. Advances in Consumer Research, 6, 1, 25–30.
18.Mruk, H. (2002). Zarządzanie marką. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
19.Quester, P., Lim, A.L. (2003). Product involvement/brand loyalty: is there a link? Journal of Product & Brand Management, 12, 1, 25.
20.Richins, M.L., Bloch, P.H. (1986). After the new wears off: the temporal context of product involvement. Journal of Consumer Research, 13, 2, 281–285.
21.Rohm, A., Kaltcheva, V.D., Milne, G.R. (2013). A mixed-method approach to examining brand-consumer interactions driven by social media. Journal of Research in Interactive Marketing, 7, 4, 296.
22.Siemieniako, D. (2008). Społeczność wokół marki jako metoda rozwijania zaangażowanej lojalności klientów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1, Ekonomiczne Problemy Usług, 445–447.
23.Sobieszek, K. (2015). Gdzie jest i dokąd zmierza polski Internet? Pobrane z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/06/Raport-IAB_Internet-20141.pdf.
24.Swoboda, B., Haelsig, F., Schramm-Klein, H., Morschett, D. (2009). Moderating role of involvement in building a retail brand. International Journal of Retail & Distribution Management, 37, 11, 952–974.
25.Witczak, O. (2013a). Budowanie wartości marki w serwisie społecznościowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 32, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 448–449.
26.Witczak, O. (2013b). Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa (s. 80– 97). W: A. Bajdak (red.), Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 140. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
27.Witczak, O. (2015). Postawy i opinie konsumentów indywidualnych wobec reklamy w nowych i tradycyjnych mediach. Marketing i Rynek, 8, 832–833.
28.Woźniak, R.B. (2009). Podstawy badań socjologii na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Zachodniopomorski, t. XXIV (LIII), 2, 70–71.
29.Zaichkowsky, J.L. (1986). Conceptualising involvement. Journal of Advertising, 15, 2, 414–434.
30.Zaichkowsky, J.L. (1985). Measuring the involvement construct. Journal of Consumer Research, 12, 12, 341–352.