Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
Instytucjonalizacja form społecznej dyfuzji informacji w Internecie

Autorzy: Sławomir Czetwertyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: społeczna dyfuzja informacji media społeczne Internet
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (5-16)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę uchwycenia relacji między rozwojem form społecznej dyfuzji informacji, która odbywa się przez Internet, a ich formalną instytucjonalizacją. Efektywność Internetu, jako forma wymiany dóbr informacyjnych, pozwoliła na tworzenie społecznych kanałów dyfuzji, między innymi wiedzy. Formy, jakie przyjmuje ta działalność, można określić jako małe, średnie i duże. Wraz z ich rozwojem rozpoczęła się ich instytucjonalizacja, polegająca na przyjmowaniu form organizacyjno-prawnych. W artykule postawiono hipotezę głoszącą, że wraz z rozwojem społecznego kanału dostępu do wiedzy następuje jego instytucjonalizacja, co związane jest z potrzebą osiągnięcia jego trwałości. Rozważono tu kilka przykładów społecznej dyfuzji informacji, takich jak blogi, Wikipedia oraz Internet Archive.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahlqvist T., Bäck A., Halonen M., Heinonen S. (2008), Social Media Roadmaps. Exploring the futures triggered by social media, VTT, Finland. Alexa Internet Inc. (2015), Alexa, www.alexa.com/ (5.02.2015).
2.AOL/The Huffington Post (2011), AOL Agrees To Acquire The Huffington Post, www.huffingtonpost.com/2011/02/07/aol-huffington-post_n_819375.html (5.02.2015).
3.Becker G.S. (1962), Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, „The Journal of Political Economy” Part 2: Investment in Human Beings, vol. 70, no. 5, s. 9–49.
4.Benkler Y. (2002), Coase’s penguin, or Linux and the nature of the firm, „Yale Law Journal”, vol. 112, no. 3, s. 369–446.
5.Benkler Y. (2008), Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
6.Benkler Y., Nissenbaum H. (2006), Commons-based Peer Production and Virtue, „The Journal of Political Philosophy”, vol. 14, no. 4, s. 394–419.
7.Czetwertyński S. (2011a), Społeczno-ekonomiczne motywy produkcji partnerskiej w Internecie, w: Ekonomia, t. 1, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 47–57.
8.Czetwertyński S. (2011b), Wspólnota jako podstawa produkcji partnerskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Studia Informatica”, nr 28, Społeczeństwo informacyjne w świecie rzeczywistym i wirtualnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińsk
9.Czetwertyński S. (2012), Produkcja partnerska w internecie jako przykład globalnej dezintegracji procesu produkcji, „Ekonomia i Prawo”, t. 11, nr 4, s. 47–60.
10.Czetwertyński S. (2013a), Media społeczne a komercjalizacja blogosfery. Zanieczyszczenia, „Studia Informatica”, nr 33, Problemy społeczeństwa informacyjnego – Realne przestępstwa w wirtualnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze
11.Czetwertyński S. (2013b), Problem rzadkości w Internecie, w: Współczesne problemy ekonomiczne, Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 20
12.International Telecommunication Union (2014), Measuring the Information Society Report 2014, ITU, Geneva.
13.Internet Archive (2015), About the Internet Archive, https://archive.org/about/ (5.02.2015).
14.Internet Society (2014), Global Internet Report 2014. Open and Sustainable Access for All, Internet Society, Geneva.
15.Johnson W.R. (1985), The Economics of Copying, „Journal of Political Economy”, vol. 93, no. 1, s. 158–174.
16.Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, „Business Horizons”, vol. 53, Issue 1, s. 59–68.
17.Kurtz H. (2007), A Blog That Made It Big, „The Washington Post”, July 9, 2007, www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/07/08/AR2007070801213.html (5.02.2015).
18.Levinson P. (2010), Nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków.
19.Liebowitz S.J. (1985), Copying and Indirect Appropriability: Photocopying of Journals, „The Journal of Political Economy”, vol. 93, no. 5, s. 945–957.
20.McLuhan M. (2004), Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
21.Moses L. (2013), HuffPost Takes More Control of Destiny With New Ad Staff Separate From AOL Doubling down on premium advertising, „Adweek”, www.adweek.com/news/advertising-branding/huffpost-takes-more-control-destiny-new-ad-staffseparate-aol-154443 (5.02.
22.O’Relly T. (2005), What Is Web 2.0, http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 (1.03.2013).
23.Papińska-Kacperek J. (2008), Nowa epoka – społeczeństwo informacyjne, w: Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13–46.
24.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU 1994, nr 24, poz. 83.
25.Wikimedia Foundation (2014), Wikimedia Foundation 2014–15 Annual Plan, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/e/e0/2014-15_Wikimedia_Foundation_Plan.pdf (5.02.2015).