Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 7 (2016)
Intermediality in Miranda Hart’s Performance

Autorzy: Justyna Bucknall-Hołyńska
The University of Szczecin
Słowa kluczowe: komedia sytuacyjna Miranda Hart nowe media intermedialność stand-up
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (57-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article refers to the problems of intermediality in the context of contemporary audiovisual culture and performance of Miranda Hart – one of the most popular comedy artists in the United Kingdom. The aim of this paper is to examine her work in this context. It will start with the introduction of the term “intermediality” and will then present Miranda Hart, her depiction in contemporary culture. The main part of the article deals with the (pop)cultural works of art, focusing on the image of the artist emerging from this output, and final part provides a brief overview of her current audience and relations between them.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bucknall-Hołyńska, Justyna. “Źródła angielskiego humoru w sitcomach Peep Show i Miranda.” Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki, konwergencja, percepcja. Eds. Anna Krawczyk-Łaskrzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Piotr Przytuła. Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej, 2014.
2.Chmielecki, Konrad. “Estetyka intermedialności.” Przegląd Kulturoznawczy 1 (2006): 118–133.
3.----. “Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultury.” Kultura Współczesna: teoria, interpretacje, krytyka 2 (2007): 118–137.
4.Dunham, Lena. Not That Kind of Girl. A Young Woman Tells You What She’s “Learned”. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015.
5.Hart, Miranda. Is It Just Me? London: Hodder & Stoughton, 2012.
6.----. The Best of Miranda. Favourite Episodes Plus Added Treats – Such Fun! London: Hodder & Stoughton, 2014.
7.Hejmej, Andrzej. “Intermedialnośćść i komparatystyka intermedialna.” Przegląd Humanistyczny 4 (2013): 13–18.
8.----. Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe. Kraków: Universitas, 2013.
9.Higgins, Dick. “Intermedia”. Trans. Monika and Tadeusz Zielińscy. Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje. Ed. Piotr Rypson. Gdańsk: słowo/obraz/ terytoria, 2000. 117–133.
10.Hogan, Phil. “Whatever you do, don’t call me ‘sir’.” The Guardian 2010. https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2010/apr/11/miranda-hart-interview.
11.Hopfinger, Maryla. Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo „Sic!”, 2003.
12.----. Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich, 1997.
13.Jenkins, Henry. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Trans. Małgorzata Bernatowicz, and Mirosław Filiciak. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
14.Jonson, Sophie. Miranda Hart. London: John Blake Publishing, 2012.
15.Kattenbelt, Chiel. “Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships”, Culture, Language and Representation VI (2008): 19–29.
16.Kluszczyński, W. Ryszard. Estetyka sztuki nowych mediów, 2014. http://www.medialarts.pl/download/skrypty/Estetyka-sztuki-nowych-mediow.pdf.
17.----. Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2004.
18.Kobus, Aldona. “Burzenie czwartej ściany. Strategie relacji twórców popkultury z fankami.” Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie – Fani – Twórcy. Eds. Anna Krawczyk-Łaskrzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska. Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej, 2016.
19.Major, Małgorzata. “Miranda vs. Hannah, ciało vs. ciało.” Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji. Eds. Małgorzata Major, Justyna Bucknall-Hołyńska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.
20.Merritt, Stephanie. “Miranda Hart: My, What I call Live Show review – ‘a triumph of old-school entertainment’.” The Guardian 16.03.2014. https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2014/mar/16/miranda-my-what-i-call-live-show-review-hart.
21.Mochocka, Aleksandra. “Między interaktywnością a intermedialnością. Książ ka jako przestrzeń gry.” Homo Ludens I (2001): 155–176.
22.Ogonowska, Agnieszka. “Międzyprzestrzenie dyskursu: intertekstualność i intermedialność . Analiza zjawisk w kontekście wybranych tekstów audiowizualnych, literackich i liternetowych.” Przegląd Humanistyczny 2 (2006): 15–24.
23.----. “Współczesne praktyki dyskursywne: intertekstualność, intermedialność, pantekstualizm.” Zeszyt Naukowy – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 4 (2006): 188–203.
24.Rowe, Kathleen. The Unruly Woman. Gender and the Genres of Laughter. Austin: University of Texas Press, 1995.
25.Szyjkowska, Anna. “Intermedialność jako sztuczna struktura wydobywania znaczeń: na przykładzie Ostatniego tanga w Paryżu Bertolucciego i malarstwa Francisa Bacona.” Sztuka i Filozofia 34 (2009): 65–75.
26.Zając, Michał. Promocja książki dziecięcej. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2000.