Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem

Autorzy: Katarzyna Żak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: media społecznościowe relacje klient
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (307-318)

Abstrakt

We współczesnym turbulentnym i konkurencyjnym świecie biznesu osiąganie sukcesu przez przedsiębiorstwo jest uwarunkowane budowaniem i podtrzymywaniem trwałych relacji z klientami. Dynamiczny rozwój Internetu oraz technik informacyjno- -komunikacyjnych stwarza nowe możliwości tworzenia płaszczyzny do interakcji między przedsiębiorstwem i klientem. W artykule zwrócono szczególną uwagę na media społecznościowe jako nowoczesne narzędzie kreowania relacji przedsiębiorstwo – klient.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barefoot D., Szabo J. (2011), Znajomi na wagę złota, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
2.Deszczyński B. (2013), Globalne strategie zarządzania relacjami z klientami, IX Kon-gres Ekonomistów Polskich, dokument PDF.
3.Dobiegała-Korona B. (2008), Budowa i wzrost kapitału klienta; „CEO – Magazyn Top Menedżerów”, maj.
4.Doligalski T. (2011), Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów, „E-mentor”, nr 1 (38).
5.Gogołek W. (2010), Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
6.Grzechowiak M., Jaskowska B., Małek A. (2010), Raport social media 2010, Internet Standard, Warszawa.
7.Kubiak K. (red.) (2012), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
8.Nowak D. (2012), Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
9.Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, PWN, Warszawa.
10.Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
11.Ramaswamy V., Gouillart F. (2010), Building the Co-Creative Enterprise, „Harvard Business Review”, October.
12.Raport Media Społecznościowe 2014.
13.Społeczeństwo informacyjne w Polsce (2013), GUS, Warszawa.
14.Społeczeństwo informacyjne w Polsce (2014), GUS, Warszawa.
15.Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo A.E. Katowice, Katowice.
16.www.eurostat. eu;