Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy

Autorzy: Robert Kutera
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Łukasz Łysik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: media społeczne media mobilne aktywność marketingowa polskich przedsiębiorstw
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (231-240)

Abstrakt

W artykule autorzy pokazują aktualną sytuację wśród polskich przedsiębiorstw w zakresie zagospodarowania przez nie dwóch kluczowych trendów rynkowych: technologii mobilnych oraz mediów społecznych. Przeprowadzone badania stają się pretekstem do podjęcia dyskusji na temat przesłanek, którymi kierowali się specjaliści ds. marketingu, decydując się na wykorzystanie tych rozwiązań. Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/04291.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kietzmann J., Canhoto A. (2013), Bittersweet! Understanding and Managing Elec-tronic Word of Mouth, „Journal of Public Affairs”, 13(2).
2.Łysik Ł., Kutera R. (2011), Mobilne społeczności w procesach komunikacji marketin-gowej, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
3.Łysik Ł., Kutera R., Machura P. (2014), Zero Moment of Truth: a new Marketing Chal-lenge in Mobile Consumer Communities, Proceedings of the European Conference on Social Media: ECSM 2014, Academic Conferences Limited.
4.Machura P. (2014), Wybrane aspekty pomiaru zaangażowania członków mobilnych społeczności konsumenckich, referat na konferencji „Informatyka 2 Przyszłości”, UW, Warszawa.
5.Marsden P.V., Wright J.D. (2010), Handbook of Survey research, Emerald, Bingley.
6.Muntinga D.G., Moorman M., Smit E.G. (2011), Introducing COBRAs, „International Journal of Advertising”, 30(1).
7.Szulc R., Ciszewski P. (2013), Marketing sąsiedztwa – stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych, „Marketing i Rynek”, nr 9.
8.Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
9.Jones K. (2014), The 2014 Mobile Landscape: 25 Statistics That Will Drive The Future of Mobile Marketing, http://www.searchenginejournal.com/2014-mobile-landscape-25-statistics-will-drive-future-mobile-marketing-infographic/89507/.
10.O’Dell J. (2010), New Study Shows the Mobile Web Will Rule by 2015, http://mashable.com/2010/04/13/mobile-web-stats/.