Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019 (47)

Rok wydania:2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Recent developments on the extreme right scene in Germany and the concept of waves of political extremism


(Najnowsze zmiany na scenie skrajnej prawicy w Niemczech a koncepcja fal ekstremizmu politycznego)
9 (5-13) Agata Kałabunowska Więcej
2.

The evolution and practice of international administration on states and territories


(Ewolucja i praktyka międzynarodowej administracji nad państwami i terytorium)
13 (15-27) Marko Aćić Więcej
3.

Rola prezydentów wielkich miast w perspektywie polityki ogólnopolskiej

11 (29-39) Andrzej Ranke Więcej
4.

Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy

15 (41-55) Dorota Fater Więcej
5.

Agenda Miejska Unii Europejskiej. W poszukiwaniu miejsca dla władz miejskich w europejskiej policy-making

12 (57-68) Dariusz Mącarz Więcej
6.

Potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej – aspekt aksjologiczny, psychologiczny oraz wybrane akty normatywne

15 (69-83) Jolanta Martuszewska Więcej
7.

Kryteria dyskursu publicznego w perspektywie korelacji między radykalizmem a poprawnością polityczną

13 (85-97) Marek Górka Więcej
8.

Informatyczne wspomaganie oceny bezpieczeństwa terenu

13 (99-111) Michał Trubas Więcej
9.

Rosyjska doktryna eurazjatycka

13 (113-125) Ryszard Tomczyk Więcej