Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2019.47-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019 (47)
Rola prezydentów wielkich miast w perspektywie polityki ogólnopolskiej

Autorzy: Andrzej Ranke
Collegium Da Vinci w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny wybory prezydenci miast polityka miejska system polityczny
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (29-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Procesy polityczne realizowane na poziomie samorządu terytorialnego oraz partyjnej polityki samorządowej wykazują istotne odmienności. Ważne jest zatem podjęcie zagadnienia roli politycznej liderów samorządowych, a takimi z pewnością są prezydenci miast. Z kolei miasta stanowią istotne pole zmian cywilizacyjnych zauważonych przez B.R. Barbera. Analiza programów wyborczych kilkunastu polskich prezydentów miast, wybranych w wyborach samorządowych z 2018 roku, posłużyła do ustalenia wniosków dotyczących ról tych liderów z perspektywy lokalnej i krajowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barber, B.R. (2014). Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta. Warszawa:
2.Muza SA.
3.Bendyk, E. (2019). Nowi mieszczanie. Polityka. Niezbędnik Współczesny, 1.
4.Berger, P. (2002). Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Beyme, K. (2005). Współczesne teorie polityczne. Warszawa: Scholar.
6.Cicourel, A.V. (2002). Procedury interpretacyjne i reguły normatywne w procesie negocjacji statusu roli.
7.W: A.J. Kania, L.M., Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne t. 2
8.(s. 909–937). Warszawa: Scholar.
9.Dybel, P., Wróbel, S. (2008). Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia. Warszawa: Fundacja
10.Aletheia.
11.Giddens, A. (2006). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Kasiński, M. (2015). Kształtowanie roli i demokratyczna odpowiedzialność wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako
13.lokalnego przywódcy (aspekty prawne i polityczne). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 74, 161–187.
14.Kubicki, P. (2016). Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. Kraków: Nomos.
15.Merton, R.K. (2005). Zestawy ról, zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów społecznych w czasie.
16.W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury (s. 142–153). Kraków: Wydawnictwo Znak.
17.Parsons, T. (1972). Szkice z teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.
18.Raport wybory 2018. Pobrane z: http://demagog.org.pl/wyborysamorzadowe (20.03.2019).
19.Sielski, J. (2012). Przywódcy i liderzy samorządowi (lokalni). W: J. Mizgalski, J. Sielski (red.), Samorząd miejski i jego
20.elity (s. 50–64). Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
21.Skarzyński, R. (2011). Mobilizacja polityczna. Warszawa: Elipsa.
22.Socha, R. (2019). Zamach. Polityka, 16–22 stycznia.
23.Sylwetki samorządowców. Pobrano z: https://mamprawowiedziec.pl (20.03.2019).
24.Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
25.Szacki, W. (2018). Co wyszło z urny. Polityka, 24–29 października.
26.Szczepański, J. (1963). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
27.Sztompka, P. (2005). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
28.Turner, J.H. (1998). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka.
29.Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2019, poz. 506, tj.
30.Wybory samorządowe 2018. Pobrane z: https://wybory2018.pkw.gov.pl (18.03.2019).
31.Znaniecki, F. (2008). Metoda socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.