Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (41)

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Miasto jako przestrzeń, węzeł i system. Analiza z perspektywy badań politologicznych

12 (5-16) Rafał Matyja Więcej
2.

Totalitarne wizje przebudowy stołecznych miast – casus Rzymu i Berlina

14 (17-30) Marek Żyromski Więcej
3.

Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce – wybrane problemy

24 (31-54) Katarzyna A. Kuć–Czajkowska, Justyna Wasil, Monika Sidor Więcej
4.

Egzemplifikacja efektu inkumbenta w wyborach bezpośrednich kierowników gminnej egzekutywy w Polsce i jego strukturalne uwarunkowania

14 (55-68) Sławomir Bartnicki Więcej
5.

Ruchy miejskie i ich wpływ na rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynek do problemu

16 (69-84) Andrzej Wojtaszak Więcej
6.

Kto rządzi? Grupy interesu w konflikcie ekologicznym w mieście

8 (85-92) Robert Bartłomiejski Więcej
7.

Partycypacja interesariuszy w kształtowaniu polityki gospodarczej miasta

10 (93-102) Hubert Pachciarek, Alberto Lozano Platonoff Więcej
8.

Procesy suburbanizacyjne a partycypacja wyborcza. Przykład miast na prawach powiatu Pomorza Zachodniego

10 (103-112) Katarzyna Molska Więcej
9.

Bańska Bystrzyca – bastion partyjny i trampolina do sukcesu ogólnopaństwowego L’SNS w wyborach w 2016 roku?

14 (113-126) Kinga Wojtas Więcej