Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (37)
Świnoujście - alter ego państwa idealnego Platona

Autorzy: Mariusz Brzostek
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: samorząd demokracja lokalna wybory samorządowe w Świnoujściu
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (77-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nieefektywność demokracji lokalnej jest zjawiskiem obiektywnym. Polska samorządowa, będąca przecież wciąż w budowie, wymaga zmian. Autor na przykładzie wyborów samorządowych w Świnoujściu w latach 2002-2014 analizuje ich mechanizmy i próbuje odpowiedzieć na pytanie o przyczyny dysfunkcyjności demokracji w wymiarze lokalnym i jej charakter. Szczególnym elementem tego procesu badawczego jest zastosowany przez autora eksperyment mający pomóc w odpowiedzi na sformułowane w artykule pytania. Sam tytuł artykułu jest formą intelektualnego wyzwania, którego prawdziwość przeprowadzony przez autora wywód przynajmniej w części potwierdza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzostek M. (2013). Dlaczego "Grobla przez Zalew" jest w interesie Świnoujścia?. Dostęp: www.wyspiarzniebieski.pl (10 kwietnia 2016).
2.Brzostek M. (2013). Połączmy Świnoujście z Polską kontynentalną. Dostęp: www.wpolityce.pl. (10 kwietnia 2016).
3.Brzostek, M. (2014). Tajemnica świnoujskiego tunelu. Szczecin. Wydawnictwo: Walter X.
4.Cykalewicz T. (red.). (2009). Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świnoujście, Załącznik do Uchwały Nr LVII/467/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 września 2009 roku. Świnoujście.
5.Dahl, R. (1995). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Wydawnictwo Znak.
6.Derewienko E. Adamczyk: Przetarg na tunel w Świnoujściu ruszy w ten piątek. Dostęp: www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/adamczyk. (15 kwietnia 2016).
7.Fukuyama F. (1992). Koniec historii. Poznań. Wydawnictwo: Zysk i s-ka.
8.Grobla przez Zalew realne rozwiązanie. (2014). Dostęp: www.eswinoujscie.pl (9 maja 2016).
9.Hausner J., Bober J. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce (s. 14). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
10.Hutington S. Trzecia fala demokratyzacji. (1995). Warszawa. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Johnson J., Reynolds H., Mycoff J. (2010). Metody badawcze w naukach politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.KS.Media, 2009, Dostęp: www.alekino.plus.pl (10 maja 2016).
13.Osadczuk A. (2004). Zalew Szczeciński. Środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji lagunowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu.
14.PKW. Dostęp: www.wybory2002.pkw.gov.pl/wojt/t1/gw1/w32/m3263.html. (10 kwietnia 2016).
15.PKW. Dostęp: www.wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoPowiat03e2.html?id=326301&. (10 kwietnia 2016).
16.PKW. Dostęp: www.wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/326301.html#tabs-3. (10 kwietnia 2016).
17.Platon. (1994). Państwo, Warszawa: Wydawnictwo Alfa.
18.Popper, K.R. (2010). The Open Society and Its Enemies. New York. Wydawnictwo: Routledge.
19.Radio Szczecin, 2009, dostęp: www.radioszczecin.pl (10 maja 2016).
20.Shively P. W. (2001). Sztuka prowadzenia badań politologicznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.
21.Świnoujście w liczbach. Dostęp: www.polskawliczbach.pl/swinoujscie. (10 kwietnia 2016).
22.Wspólnota Gryfa chce estakady przez Zalew. (2014). Dostęp: www.iswinoujscie.pl (9 maja 2016).