Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (43)

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
1.

Regionalne praktyki pamięci niemieckiej w toku przemian. Uwarunkowania, konteksty, odniesienia

8 (5-12) Anna Wachowiak Więcej
2.

Wzrost liczby zachowań radykalnych w Europie a przyszłość Unii Europejskiej

13 (13-25) Andrzej Wojtaszak Więcej
3.

Islam w Europie czy „europejski islam”? Wybrane aspekty obecności muzułmanów w Europie

11 (27-37) Anna Zasuń Więcej
4.

Przyczyny i implikacje Brexitu w Walii

11 (39-49) Bartłomiej Toszek Więcej
5.

Referendum ogólnokrajowe w Słowacji – nieudany eksperyment

9 (51-59) Elżbieta Kużelewska Więcej
6.

Czynniki reelekcji inkumbentów na stanowiskach gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w 2014 roku

14 (61-74) Sławomir Bartnicki Więcej
7.

„Wieczni wójtowie” – zjawisko wielokadencyjności w gminach wiejskich. Analiza wyników wyborów w latach 2002–2014

13 (75-87) Bartosz Mazurkiewicz Więcej
8.

Występowanie zjawiska koabitacji w miastach województwa zachodniopomorskiego

12 (89-100) Przemysław Szymański Więcej
9.

Health Policy Program “The Brave Eight” as an Element of the Strategy for Solving Social Problems for the City of Szczecin for 2015–2020


(Program „Odważna ósemka” jako element Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy miasto Szczecin na lata 2015–2020)
10 (101-110) Marcin Kolwitz Więcej