Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.43-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (43)
Przyczyny i implikacje Brexitu w Walii

Autorzy: Bartłomiej Toszek
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: rozwój regionalny Walia Wielka Brytania Brexit
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (39-49)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione najważniejsze czynniki skłaniające mieszkańców Walii do opowiedzenia się w referendum z 2016 r. za wystąpieniem Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Wychodząc z założenia, że możliwości rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego w ramach Unii Europejskiej staną się niedostępne dla całej Wielkiej Brytanii po urzeczywistnieniu brexitu, autor kreśli wizję najbliższej przyszłości Walii jako regionu peryferyjnego, dysponującego niewielkim potencjałem demograficznym i ekonomicznym i silnie uzależnionego od centralnego ośrodka decyzyjnego w Londynie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beattie, J., Williamson, D., Clegg, D. (2016). What the Brexit vote means for Scotland, Wales and Northern Ireland. Daily Mirror, 24 June.
2.Cornock, D. (2016). How surprised should we be by the Welsh Brexit vote? Pobrane z: http://www.bbc.com/news/uk--wales-politics-36620116 (29.03.2018).
3.Evans, D. (2017). Wales and the Brexit Vote. A Case of Turkeys Voting for Christmas? Pobrane z: http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/wales-and-the-brexit-vote (29.03.2018).
4.George, D. (2016). Brexit and the Welsh. Pobrane z: http://the-american-interest.com/2016/06/28/brexit-and-the-welsh (29.03.2018).
5.Johnson, C. (2017). Brexit and Wales. Understanding the Reasons Behind the Welsh Vote. Pobrane z: http://ppiw.org.uk/brexit-and-wales-understanding-the-reasons-behind-the-welsh-vote-2 (29.03.2018).
6.Jones, M. (2017). Wales and the Brexit Vote. Revue Française de Civilisation Britannique, 2 (22), 179–188.
7.Oxford English Dictionary (2016). Brexit. Pobrane z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/brexit (29.03.2018).
8.Parker, M. (2007). Neighbours from Hell? English Attitudes to the Welsh. Talybont: Y Lolfa.
9.Thompson, Z. B. (2016). Voting and the Unexpected. Why did the Welsh Valleys Vote Brexit? Pobrane z: https://zoebrigley.com/2016/12/05/voting-and-the-unexpected-why-did-the-welsh-valleys-vote-brexit (29.03.2018).
10.Trollope, J. (2017). What Were the Welsh Thinking When They Voted for Brexit? Pobrane z: https://blogs.spectator.co.uk/2017/03/welsh-thinking-voted-brexit (29.03.2018).
11.Uberoi, E. (2016). European Union Referendum 2016. House of Commons Library Briefing Papers, No. CBP 7639, 29 June.
12.Welsh Government (2014). EU Funds in Wales. Pobrane z: http://gov.wales/funding/eu-funds/?lang=en (29.03.2018).
13.Wilding, P. (2012). Stumbling Towards the Brexit. Britain, a Referendum and an Ever-closer Reckoning. Pobrane z:http://blogactiv.eu/blog/2012/05/15/stumbling-towards-the-brexit (29.03.2018).