Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Informacje podstawowe

Czasopismo „Acta Politica Polonica" ukazuje się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego od 1988 roku. Numery opublikowane do końca 2015 roku były wydawane w ramach czasopisma o nazwie  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” (i pod tym tytułem były indeksowane). Od roku 2019 czasopismo naukowe jest publikowane jako półrocznik. Siedziba redakcji mieści się w Szczecinie w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Półrocznik jest wydawany w wersji drukowanej i elektronicznej. Publikowane są w nim wyniki badań naukowych. Jest to także miejsce wymiany myśli w ramach różnych aspektów polityki i powiązanych z nią sfer życia społecznego. Autorami artykułów są badacze z Polski, jak i zagranicy.

Podejmowana w artykułach tematyka odnosi się do szeroko pojętych zagadnień z zakresu  partii politycznych, systemów politycznych i partyjnych, medioznawstwa, myśli politycznej, komunikacji politycznej, Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, decyzji politycznych, polityki lokalnej, praw człowieka, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji międzynarodowych.

Zakres tematyczny/słowa kluczowe:  nauki o polityce, stosunki międzynarodowe, teoria polityki, polityka społeczna i gospodarcza, metodologia badań politologicznych, komunikowanie polityczne, partie polityczne, systemy partyjne i polityczne, samorząd terytorialny oraz polityka bezpieczeństwa.

Czasopismo Acta Politica Polonica znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Punktacja ministerialna: 20 pkt.

9 lipca 2021 roku Acta Politica Polonica została członkiem ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and Social Science.

 

Czasopismo "Acta Politica Polonica" jest archiwizowane przez Polską Bibliotekę Narodową, a jego polityka wydawnicza jest zdeponowana w Sherpa/Romeo. 

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcja czasopisma nie pobiera opłat za wydanie publikacji (APC).

1. Uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Autora lub sposobu, w jaki wykorzystuje ten utwór.
2. Na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
3. Brak dodatkowych ograniczeń — nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.