Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Wycena asymetrycznych opcji potęgowych – nowe podejście oparte na transformacie Fouriera

Autorzy: Arkadiusz Orzechowski
Szkoła Główna Handlowa
Słowa kluczowe: asymetryczne opcje potęgowe transformata Fouriera model Blacka-Scholesa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (439-448)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest porównanie trzech sposobów wyceny asymetrycznych opcji potęgowych przy utrzymaniu założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa: podejścia martygałowego oraz dwóch koncepcji bazujących na transformacie Fouriera (w tym jednej autorskiej). Metodologia przeprowadzonych badań polega na porównaniu efektywności obliczeniowej każdego z uwzględnionych podejść. W ramach podejmowanych działań analizie poddawana jest szybkość oraz dokładność obliczeniowa opisanych metod określenia wartości teoretycznych analizowanego rodzaju instrumentów pochodnych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że obie koncepcje bazujące na transformacie Fouriera generują ceny modelowe wolniej, niż podejście martyngałowe i są obarczone błędem. Pomimo tego, nie można ich uznać za jednoznacznie gorsze od podejścia martyngałowego, gdyż jako jedyne stwarzają możliwość wyceny opcji, w tym również asymetrycznych opcji potęgowych, w modelach najlepiej odzwierciedlających rzeczywiste funkcjonowanie rynków finansowych, tj. modelach stochastycznej zmienności. Za największą wartość dodaną przedkładanego opracowania należy uznać możliwość aplikacji autorskiej metody bazującej na transformacie Fouriera do wyceny asymetrycznych opcji potęgowych oraz analizę jej szybkości i dokładności obliczeniowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy 3 (81), 637–654. DOI: 10.1086/260062.
2.Bakshi, G., Madan, D. (2000). Spanning and derivative – security valuation. Journal of Financial Economics 2 (55), 205–238. DOI: 10.1016/S0304-405X(99)00050-1.
3.Cahyani, A.C.P., Sumarti, N. (2015). Implementation of power barrier option valuation. AIP Conference Proceedings, 1 (1677), 1–4. DOI: 10.1063/1.4930640.
4.Chernov, M., Gallant, A., Ghysels, E., Tauchen, G. (2001). Alternative models of stock prices dynamics. Journal of Econometrics 1–2 (116), 225–257. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00108-8.
5.Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. Quantitative Finance, 1 (2), 223–236. DOI: 10.1088/1469-7688/1/2/304.
6.Dufrense, P.C., Keirstead, W. Ross, M.P. (1996). Pricing derivatives the martingale way. Retrieved from: www.haas.berkeley.edu/groups/finance/WP/rpf279.pdf.
7.Eraker, B. (2004). Do stock prices and volatility jump? Reconciling evidence from spot and option prices. Journal of Finance 3 (59), 1367–1403. DOI. 10.1111/j.1540-6261.2004.00666.x.
8.Heston, S. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. The Review of Financial Studies, 2 (6), 327–343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327.
9.Kou, S. (2002). Jump-diffusion model for option pricing. Management Science, 8 (48), 1086–1101. DOI: 10.1287/mnsc.48.8.1086.166.
10.Macovschi, S., Quittard-Pinon, F. (2006). On the pricing of power and other polynomial options. Journal of Derivarives, 4 (13), 61–71. DOI: 10.3905/jod.2006.635421.
11.Madan, D., Carr, P., Chang, E. (1998). The variance gamma process and option pricing. European Finance Review 1 (2), 79–105. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1009703431535.
12.Pan, J. (2002). The jump-risk premia implicit in options: evidence from an integrated time-series study. Journal of Financial Economics 1 (63), 3–50. DOI: 10.1016/S0304-405X(01)00088-5.
13.Peters, E. (1989). Fractal structure in the capital markets, Financial Analysts Journal, 4 (45), 32–37, DOI: http://dx.doi.org/10.2469/faj.v45.n4.32.
14.Prakasa Rao, B.L.S. (2016). Pricing geometric Asian power options under mixed fractional Brownian motion environment. Physica A. Statistical Mechanics and its Applications, 15 (446), 92–99. DOI: 10.1016/j.physa.2015.11.013.
15.Schröder, M. (2013). On arithmetic-average Asian power options: closed forms and explicit methods for valuation. Quarterly Journal of Mechanics & Applied Mathematics, 1 (66), 1–27. DOI: 10.1093/qjmam/hbs017.
16.Xiao, W.L., Zhang, W.G., Zhang X.L., Wang, Y.L. (2010). Pricing currency options in a fractional Brownian motion with jumps. Economic Modelling, 5 (27), 935–942, DOI: 0.1016/j.econmod.2010.05.010.
17.Zhang, P.G. (1998). Exotic options. A guide to second generation options (2nd ed.). Singapore: World Scientific Publishing.