Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.2-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2/2015
O potencjale i kierunkach rozwoju socjologii sportu

Autorzy: Arkadiusz Kołodziej
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: socjologia sportu sport imprezy biegowe subdyscyplina socjologiczna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (5-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Socjologia sportu jest jedną z tych subdyscyplin socjologicznych, które – mogąc poszczycić się pewną tradycją badawczą – mają nadal spory potencjał rozwojowy. Autor tekstu stara się określić, jakie są obecnie główne zakresy problemowe tej subdyscypliny socjologicznej oraz jakie czynniki warunkują jej dzisiejszy rozwój. W tekście omówiono w tym celu proces umasowienia sportu oraz zmiany w obrębie teorii socjologicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abell P. 1975, Modele w socjologii, PWN, Warszawa. Barber B. 1993, Constructing the Social System, Transaction Publishers, New Brunswick. Bennett L., Bennett M., Alexander S., Persky J. 2013, The Political and Civic Implications of Chicago’s Unsuccessful