Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 33.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. O potencjale i kierunkach rozwoju socjologii sportu
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Przejdź
2. Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
3. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gmin w Polsce
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
4. Instytucjonalny wymiar procesu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
5. Logika a prawoznawstwo – uwagi dotyczące książki Tomasza Bekrychta, Mileny Koryciej-Zirk, Karola Dobrzenieckiego, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, wyd. 1, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2014, s. 196.
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
6. Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
7. Wyobraźnia socjologiczna i misja socjologii organizacji
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
8. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
9. The Idea of Maritime Upbringing in Poland – the Tradition and Contemporary Manifestations
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Przejdź
10. Organizacja ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
11. O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
12. Wpływ polityki budżetowej na społeczno-gospodarczy rozwój Polski – retrospekcja i przyszłość
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
13. Szczecin jako przestrzeń życia i rozwoju w świadomości jego aktywnych zawodowo mieszkańców w kontekście rekompozycji rynków pracy Pomorza Zachodniego
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
14. Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
15. Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
16. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
17. Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
18. O ROZUMIENIU, WDRAŻANIU I POTRZEBIE WYCHOWANIA MORSKIEGO. WYCHOWANIE MORSKIE W OPINIACH NAUCZYCIELI Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
19. Sytuacja osób wykluczonych społecznie na łódzkim rynku pracy – perspektywa zagrożonych problemem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
20. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
21. Przeobrażenia społeczne wsi w województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
22. Z kroniki naukowej Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1978 1978 Przejdź
23. Z kroniki naukowej Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1979 1979 Przejdź
24. Repertuar polonijnego zespołu folklorystycznego. /Na podstawie nagrań płytowych Małego Władzia z Chicago/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
25. O potrzebie badań gwar środowiskowych w regionie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
26. Przegląd kulturalny. Październik-grudzień 1976 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
27. Przegląd kulturalny. Styczeń-marzec 1977 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
28. Przegląd kulturalny. Kwiecień-sierpień 1977 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Przejdź
29. Strzelectwo sportowe w Zachodniopomorskiem – socjo-demograficzna charakterystyka i profil aktywności strzelca sportowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
30. Constructivism as a chance to break deadlock in interdisciplinary research combining international law and international relations
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Przejdź
31. Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
32. Kultura pisania Artura Daniela Liskowackiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
33. Normatywne aspekty komunikacji inkluzywnej
(Studia Językoznawcze)
t. 21, 2022 2022 Przejdź
Strona