Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1978
Przeobrażenia społeczne wsi w województwie szczecińskim

Autorzy: Ewa Kołodziejek

Józef Kowalewski

Bogumił Łuczak
Rok wydania:1978
Liczba stron:19 (49-67)