Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 21.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
2. Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
3. PROBLEM NADWYŻEK I DEFICYTÓW NA RACHUNKACH OBROTÓW BIEŻĄCYCH KRAJÓW STREFY EURO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
4. Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
5. Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
6. Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
7. Technologie ICT , zmiany strukturalne i wydajność pracy jako czynniki rosnącej luki gospodarczej Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
8. Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
9. QS – systems communication of Gram-negative bacterial cells
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
10. QS – systems communication of Gram-positive bacterial cells
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
11. Molecular basis of quorum sensing signal-response systems in bacteria
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
12. Rodzina w polityce społecznej NRD. /Zarys problematyki/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
13. Założenia metodologiczne badań nad powstaniem i procesami przemian szczecińskiej klasy robotniczej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Przejdź
14. Przeobrażenia społeczne wsi w województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
15. Instytucja małżeństwa w Polsce w latach 1918-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
16. Laicyzacja instytucji małżeństwa w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
17. Małżeństwo w opiniach mieszkańców wsi i młodzieży akademickiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
18. Związek małżeński w opiniach mieszkańców wsi i młodzieży studenckiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
19. Analiza społecznych uwarunkowań pracy jako wartości na przykładzie zjawisk społecznych Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
20. Przemiany społeczne wsi a atrakcyjność pracy w rolnictwie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Przejdź
21. Popkultura jako narzędzie promocji zagranicznej państw – legenda hrabiego Draculi w rumuńskiej dyplomacji publicznej
(Scriptor)
nr 11/2022 2022 Przejdź
Strona