Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gmin w Polsce

Autorzy: Danuta Kołodziejczyk
dr hab. prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (31-41)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu