Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.4-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 2017
The Idea of Maritime Upbringing in Poland – the Tradition and Contemporary Manifestations

Autorzy: Agnieszka Kołodziej-Durnaś

Arkadiusz Kołodziej
Słowa kluczowe: socjologia morska wychowanie morskie socjologia wychowania edukacja morska młodzież
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:15 (219-233)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wychowanie morskie jest kategorią używaną przez socjologów morskich przynajmniej od półwiecza. Na wstępie autorzy podejmują próbę zrekonstruowania idei wychowania morskiego, która pojawiła się po II wojnie światowej. Następnie odnoszą się do wychowania morskiego i edukacji morskiej jako zagadnień podejmowanych w czasie transformacji, jak również do obecnego rozumienia i dróg realizowania wychowania morskiego w Polsce i poza jej granicami. Autorzy przeprowadzili wstępne badania wśród zachodniopomorskich nauczycieli, by dowiedzieć się, jaki jest: zakres, znaczenie i formy wychowania morskiego praktykowanego współcześnie na polskim wybrzeżu. Opisują oni rezultaty, koncentrując się na formach i celach wychowania morskiego, a także perspektywach rozwoju regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berzins J., Barbare I., Development of Maritime Human Resources and Education. Career Education in Latvian Maritime Academy, “European Integration Studies” 2013, no. 7, pp. 14–17.
2.Bryniewicz W., Geneza i dzieje socjologii morskiej, Szczecin 2004.
3.Butzow J.W., What is Our Maritime Heritage? A Marine Education Infusion Unit on Ships and Sailing, Orono 1980.
4.Frankl V.E., Psychotherapy and Existentialism, New York 1967.
5.Freud S., Das Unbehagen in der Kultur, Wien 1930.
6.Gronowski F., Morska racja stanu, in: Morze elementem polskiej racji stanu. Konferencja naukowa, ed. A. Bałaban et al., Szczecin 1999.
7.Lileikis S., Jurines Edukacijos Psichofelicitologinis Matmuo (Psychofelicitological Dimensions of Maritime Upbringing), “TILTAI” 2009, 4, pp. 125–139.
8.Mańkowska E., Wychowanie morskie jako jedna z form terapii, in: XIV Sejmik Morski. Edukacja morska w Polsce, Szczecin 1998, pp. 195–197.
9.Marszałek E., Edukacja morska dzieci i młodzieży jako ważny element wychowania dla przyszłości, in: XIV Sejmik Morski. Edukacja morska w Polsce, Szczecin 1998, pp. 101– 110.
10.Mieczkowski W., Działalność centrum wychowania morskiego ZHP, w: XIV Sejmik Morski. Edukacja morska w Polsce, Szczecin 1998, pp. 119–121.
11.Milian L., Zawód marynarza floty transportowej, Gdynia 1974.
12.Ocioszyński T., Rozwój żeglugi i myśli morskiej, Gdynia 1968.
13.Olchowy T., Działalność kulturalno-oświatowa załóg statków morskich, Szczecin 1967.
14.Pachlowski J., Gdzie jest nasza wizja Polski morskiej, in: XIV Sejmik Morski. Edukacja morska w Polsce, Szczecin 1998, pp. 177–180.
15.Sampson H., Tang L., Strange things happen at sea: training and new technology in a multi-billion global industry, “Journal of Education and Work” 2016, vol. 29
16.(no. 8), pp. 980–994.
17.Sosnowski A., Walkowiak J., Edukacja w szkołach morskich. Szkic socjologiczny, Szczecin 1983.
18.Woźniak R., Problemy socjologii wychowania morskiego. Socjologiczne studium wychowania na statku morskim, Szczecin 1987, p. 49.
19.Zieliński P., Rola mediów w kształtowaniu morskiej świadomości narodu, in: XIV Sejmik Morski. Edukacja morska w Polsce, Szczecin 1998, pp. 143–152.