Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Instytucjonalny wymiar procesu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Autorzy: Danuta Kołodziejczyk
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (77-86)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu