Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce

Autorzy: Krzysztof Kołodziejczyk
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Słowa kluczowe: zabytkowe tramwaje tramwajowe linie turystyczne ochrona dziedzictwa Polska
Data publikacji całości:2018-06-20
Liczba stron:16 (209-224)
Klasyfikacja JEL: L83 N73 N74 Z32 Z39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dziedzictwo techniczne staje się w ostatnich latach coraz popularniejsze i coraz częściej jest przedmiotem zainteresowania turystów. W artykule skupiono się na zabytkowych tramwajach, których dość dużo zachowało się w polskich miastach i nie tylko są dowodem zmian zachodzących w komunikacji zbiorowej, lecz także stanowią znaczący potencjał dla rozwoju turystyki. Analizie poddano - dla poszczególnych miast - liczbę i wiek historycznych wagonów (uwzględniając również ich stan techniczny) oraz sposoby ich ekspozycji i eksploatacji - istnienie muzeów komunikacji miejskiej, funkcjonowanie linii turystycznych i możliwość wynajęcia pojazdów. Okazuje się, że nie zawsze duży potencjał odpowiada rozbudowanej ofercie. We Wrocławiu - pomimo licznych i cennych wagonów - brak muzeum, a sprawnych jest tylko kilka wozów, natomiast w Krakowie czy Warszawie mogą być wykorzystywane prawie wszystkie z kilkunastu tramwajów historycznych, oferta linii turystycznych jest atrakcyjna, a w pierwszym z miast istnieje też nowoczesne muzeum poświęcone komunikacji zbiorowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartnik, Ł., Czapnik, M. (2013). Historia komunikacji tramwajowej w Gdańsku 1864—2012. Pobrano z: http://tramwaje.
2.gdanskie.info/data/historia/hist_tram.pdf (17.08.2017).
3.Brzoskwinia, W. (2010). Zajezdnia na Wawrzyńca - zabytek techniki. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Biu¬letyn, 3, 7-40.
4.Bufe, S. (red.) (1992). Strassenbahnen in Schlesien. Egglham: Bufe-Fachbuch-Verlag.
5.Czachor, P (2010). Wykaz wystaw stałych i czasowych w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie w latach 1998¬2010. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Biuletyn, 3, 107-111.
6.GAiT (2017a). Historia komunikacji. Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Pobrano z: http://www.gait.pl/historia/historia- -komunikacji (15.08.2017).
7.GAiT (2017b). Pojazdy zabytkowe. Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Pobrano z: http://www.gait.pl/firma/pojazdy/po- jazdy-zabytkowe (15.08.2017).
8.Golonka, M., Pochwała, S. (2010). Rewaloryzacja i adaptacja zajezdni na cele muzealne w ramach projektu „Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu”. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Biuletyn, 3, 58-70.
9.Jerczyński, M. (2001a). Z wizytą w Muzeum Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu. Świat Kolei, 3, 38-39.
10.Jerczyński, M. (2001b). Wrocławskie wagony tramwajowe typu standard. Świat Kolei, 6, 44-48.
11.KMKM (2017). Tramwaje. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej. Pobrano z: http://www.kmkm.waw.pl/index.php/ tabor-zabytkowy/tramwaje (21.08.2017).
12.Kołodziejczyk, K. (2011). Historia, stan i perspektywy wykorzystania w turystyce dziedzictwa wrocławskiej komu¬nikacji tramwajowej. W: K. Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku — wybrane aspekty (t. 2, s. 119-150). Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.
13.Kołodziejczyk, K. (2016). Przekształcenia zabytkowych zajezdni komunikacji miejskiej we Wrocławiu w obiekty kulturalno-turystyczne. Turystyka Kulturowa, 6, 51-78.
14.Kucharski, J., Kikin, A. (2010). Działania na rzecz ochrony historycznego taboru tramwajowego w Krakowie. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Biuletyn, 3, 41-47.
15.Lewandowski, K., Molecki, B. (red.) (2006). Tramwaje we Wrocławiu 1877—2006. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
16.Lubka, A., Stiasny, M. (2004). Atlas tramwajów. Poznań: Kolpress.
17.Maciejewski, J. (2004). O wrocławskich tramwajach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK „Sudety”.
18.MPK Kraków (2017a). Cennik i dostępne pojazdy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Pobrano z: http://www.mpk.krakow.pl/pl/wynajem-pojazdow/uslugi-dodatkowe/cennik-i-dostepne-pojazdy (13.08.2017).
19.MPK Kraków (2017b). Historia. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Pobrano z: http://www.mpk. krakow.pl/pl/historia (13.08.2017).
20.MPK Kraków (2017c). Tabor zabytkowy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Pobrano z: http:// www.mpk.krakow.pl/pl/tabor/tabor-zabytkowy (13.08.2017).
21.MPK Poznań (2017a). Dostępne pojazdy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. Pobrano z: http:// www.mpk.poznan.pl/wynajem-pojazdow/pojazdy (15.08.2017).
22.MPK Poznań (2017b). Linie turystyczne. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. Pobrano z: http:// www.mpk.poznan.pl/turystyka/linie-turystyczne (15.08.2017).
23.MPK Poznań (2017c). O MPK: historia. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. Pobrano z: http://www. mpk.poznan.pl/o-mpk/historia/11-historia (15.08.2017).
24.MPK Poznań (2017d). Tramwaje historyczne. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. Pobrano z: http:// www.mpk.poznan.pl/o-mpk/tabor/148 (15.08.2017).
25.MTiK Szczecin (2017). Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki ” w Szczecinie. Muzeum Techniki i Komu¬nikacji w Szczecinie. Pobrano z: http://muzeumtechniki.eu (15.08.2017).
26.Muzeum MPK Łodź (2017). Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź. Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK Łódź. Pobrano z: http://www.muzeum.mpk.lodz.pl (15.08.2017).
27.Sielicki, T. (2012). Przez wrocławskich ulic sto... Historia tramwajów we Wrocławiu. Wrocław: Muzeum Miejskie Wrocławia.
28.Sielicki, T. (2013). Historyczny tabor komunikacyjny we Wrocławiu. Wrocław: Centrum Badań nad Miastem (mps).
29.Sielicki, T. (2017). Wrocławskie tramwaje konne. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn.
30.TMW (2017). Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Pobrano z: http://tmw.com. pl (13.08.2017).
31.Tramwaje Szczecińskie (2009). Historia komunikacji miejskiej w Szczecinie. Tramwaje Szczecińskie. Pobrano z: http:// www.ts.szczecin.pl/doc/Historia.pdf (15.08.2017).
32.Tramwaje Śląskie (2017). Wagony zabytkowe. Tramwaje Śląskie. Pobrano z: http://www.tram-silesia.pl/www/index. php/tabor/zabytkowe (15.08.2017).
33.Wikipedia (2017a). Tramwaje w Łodzi. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tramwaje_w_%C5%81odzi (15.08.2017).
34.Wikipedia (2017b). Tramwaje w Szczecinie. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tramwaje_w_Szczecinie
35.(13.08.2017) .
36.Wikipedia (2017c). Tramwaje w Warszawie. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tramwaje_w_Warszawie
37.(21.08.2017) .
38.Wojcieszak, J. (2000). 120 lat komunikacji miejskiej w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
39.ZTM Warszawa (2017). Historia komunikacji: tramwaje elektryczne. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Pobrano z: http://www.ztm.waw.pl/historia.php?i=31&c=83&l=1 (21.08.2017).
40.Żurawicz, J. (red.) (2013). Tramwaje w Polsce. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy.