Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1977
Repertuar polonijnego zespołu folklorystycznego. /Na podstawie nagrań płytowych Małego Władzia z Chicago/

Autorzy: Ewa Kołodziejek
Data publikacji całości:1977
Liczba stron:15 (97-111)