Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.3-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2020
Strzelectwo sportowe w Zachodniopomorskiem – socjo-demograficzna charakterystyka i profil aktywności strzelca sportowego

Autorzy: Arkadiusz Kołodziej

Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Słowa kluczowe: socjologia sportu socjologia organizacji strzelectwo sportowe dostęp do broni społeczeństwo obywatelskie
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:18 (99-116)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono dane empiryczne z badań nad strzelcami sportowymi województwa zachodniopomorskiego. Autorzy przybliżają samą dyscyplinę sportową oraz środowisko strzelców na Pomorzu Zachodnim, m.in. procedury nabywania uprawnień sportowych, działalność klubów i organizacji je zrzeszających. Prezentowane w artykule wyniki dotyczą m.in. socjodemograficznej charakterystyki strzelca sportowego, uprawianych konkurencji, wydatków ponoszonych na sport, motywację do jego uprawiania. Autorzy rozpatrują aktywność strzelców sportowych w kontekście wielokrotnie diagnozowanej niezadowalającej kondycji społeczeństwa obywatelskiego oraz powracającej w sferze publicznej dyskusji o dostępie do broni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Basiaga, Jan. „Historia strzelectwa sportowego”. Bibliotheca Nostra 3 (2008), 3: 25–32.
2.Czapiński, Janusz, Tomasz Panek, red. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2015.
3.Grabowski, Ambroży. Bractwo Kurkowe w dawnym Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Jagiellonia, 2009.
4.Jakubowska, Honorata, Przemysław Nosal, red. Socjologia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
5.Księga jubileuszowa Bractwa Kurkowego w Poznaniu 1253–1929. Poznań: Bractwo Kurkowe w Poznaniu, 1929.
6.Nowak, Sebastian. Broń krótka. Strzelanie bojowe i sportowe z pistoletu. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2016.
7.Rotter, Lucyna. Bractwa kurkowe w Polsce. Leksykon. Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2012.
8.Świstek-Oborska, Bożena. „Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”. Biblioteka 14 (2010), 23: 215–245.
9.Włoch, Renata. „Organizacje sportowe”. W: Socjologia sportu, red. Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal, 127–134. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
10.Ziółkowski, Marek. „Indywidualizm a działania wspólnotowe w Polsce na początku XXI wieku”. W: Co nas łączy, co nas dzieli?, red. Janusz Mucha, Ewa Nazarkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, 331. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.
11.Ziółkowski, Marek. „Utowarowienie życia społecznego a kapitały społeczne”. W: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat, red. Włodzimierz Wesołowski, Jan Włodarek, 183–210. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005.
12.Źródła internetowe
13.Bielewicz, Edward, kronikarz SzBK. Historia Bractwa. Dostęp 10.07.2020. http://www.szczecineckiebractwokurkowe.pl/?historia-bractwa,3.
14.LepszyTrener.pl. www.lepszytrener.pl.
15.Polski Związek Strzelectwa Sportowego. www.pzss.org.pl.
16.Small Arms Survey 2007. Dostęp 15.06.2020. http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2007.html.
17.Świtling, Eliza. W sobotę będą strzelać z okazji XX-lecia. Dostęp 10.07.2020. https://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/7251/W-sobote-beda-strzelac-z-okazji-XX-lecia.
18.Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego. Dostęp 15.06.2020. https://www.zzss.pl/index.php/sport/kluby-zzss Niepelnosprawni.pl. http://niepelnosprawni.pl.