Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2020

Rok wydania:2020
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Konstancja z Denhoffów Sanguszkowa (1716-1791). Przypomnienie życiorysu księżnej, która znalazła schronienie na Pomorzu w burzliwych czasach konfederacji barskiej

22 (5-26) Weronika Płomin-Warkusz Więcej
2.

Pomeranus non cantat. Uwe Johnson i Pomorze. Topos utraconej (pierwszej) ojczyzny lub: skąd pochodzę, tego już nie ma

22 (27-48) Andrzej Talarczyk Więcej
3.

Wyobcowanie terytorialne na Pomorzu Zachodnim. O Homunculusie z tryptyku Britty Wuttke

18 (49-66) Adrianna Jakóbczyk Więcej
4.

Działalność organów bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec wybranych zakonów męskich w województwie koszalińskim w latach 1950-1975

32 (67-98) Konrad Konkol Więcej
5.

Strzelectwo sportowe w Zachodniopomorskiem – socjo-demograficzna charakterystyka i profil aktywności strzelca sportowego

18 (99-116) Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś Więcej
6.

Elektroenergetyczna infrastruktura krytyczna w województwie zachodniopomorskim – 10 lat po blackoucie

16 (117-132) Ewelina Kochanek Więcej
7.

Wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na bezpieczeństwo Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

22 (133-154) Szczepan Stempiński Więcej
8.

Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii mieszkańców Szczecina

13 (155-167) Martyna Kostrzewska Więcej
*

Stanisław Żołkiewskij, Poczatok i uspich Maskowskoj wijny za panuwannija korolia j.m. Sigizmunda III, za regimientu j.m. pana Stanisława Żołkiewskowo, wojewody kijowskowo, gietmana polnowo koronnowo. Pieriekład i mommentari / Станіслав Жолкевський- " Початок і успіх Московської війни за панування короля й. м. Сігізмунда ІІІ, за регіменту й. м. пана Станіслава Жолкевського, воєводи київського, гетьмана польного коронного Переклад і коментарі", wydał i opracował, komentarzami opatrzył Леонтія Войтовича , Біла Церква, Видавець Олександр Пшонківський, 2019, ss.244, Indeks nazwisk i miejsc.

4 (169-172) Renata Gałaj-Dempniak Więcej
*

Tomasz Sikorski, Prekursorzy zielonego anarchizmu. La Belle Epoque, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, ss. 378.

5 (173-177) Maciej Wójcik Więcej