Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2/2017
Szczecin jako przestrzeń życia i rozwoju w świadomości jego aktywnych zawodowo mieszkańców w kontekście rekompozycji rynków pracy Pomorza Zachodniego

Autorzy: Albert Terelak
Uniwersytet Szczeciński

Sebastian Kołodziejczak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dynamika rynku pracy kapitał ludzki zarządzanie miastem
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (51-62)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W tekście zawarta jest analiza dynamiki podstawowych wskaźników zachodniopomorskiego rynku pracy na tle pozostałych województw. W takim kontekście zaprezentowana jest kondycja Szczecina jako miasta stanowiącego regionalne centrum społeczno-ekonomiczne. Rysem charakterystycznym jego oblicza, widzianego z perspektywy jakości procesów społecznych i gospodarczych obecnych w innych dużych aglomeracjach Polski, są znaczące dysproporcje kluczowych potencjałów rozwojowych związanych z jakością życia, kapitałem ludzkim, zapleczem instytucjonalnym i technicznym oraz infrastrukturalnym, atrakcyjnością inwestycyjną, sprawnością w pozyskiwaniu środków finansowych na realizowane inwestycje i przedsięwzięcia, jak również kulturą i wizerunkiem miasta. Zaprezentowane wyniki analizy stanowią ramy dla oglądu zagadnień związanych ze społecznym postrzeganiem stolicy Pomorza Zachodniego przez jej mieszkańców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anecka, M., Fihel, A. (2013). Selektywność emigracji i migracji powrotnych – o procesie „wypłukiwania”. Migration Review. CEEMR. Pobrano z: http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-1-no-1-december-2012/articles/selektywno-emigracji-i-migracji-powrotnych-polak-w-o-procesie-wyp (10.12.2013).
2.Baza Danych Lokalnych – www.bdl.stat.gov.pl (4.05.2016).
3.Białek, J., Dzierzgwa, R., Mackiewicz, M., Perzanowska-Przychodzka, E., Przybylska, L., Siłuszek, A., Sudak, S., Więckowska, E. (2011). Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
4.Dulczewski, Z. (red.) (1971). Społeczeństwo Ziem Zachodnich. Studium porównawcze wyników badan socjologicznych w województwie zielonogórskim. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
5.Dulczewski, Z., Kwilecki, A. (red.) (1979). Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
6.Kwilecki, A. (red.) (1970). Ziemie Zachodnie w polskiej literaturze socjologicznej. Wybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
7.Mastalerz, M. (2007). Raporty na temat wielkich miast Polski. Poznań. Warszawa: PwC Polska.
8.Mioduszewska, M. (2008). Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. CMR Working Papers. Formerly ISS Working Papers. Seria Prace Migracyjne, 39/94. Warszawa: Centre of Migration Research.
9.Orłowski, W. (2011). Raporty na temat wielkich miast Polski. Bydgoszcz. Warszawa: PwC Polska.
10.PUP Szczecin (2015). Rynek pracy w mieście Szczecinie w 2014. Szczecin: PUP Szczecin.
11.PUP Szczecin, Statystyka lokalnego rynku pracy – www.pupszczecin.pl (30.01.2017).
12.Terelak, A., Klepajczuk, B., Kołodziejczak, S. (2009). Poziom znajomości języków obcych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
13.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2011). Poziom kompetencji językowych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina w zakresie wybranych języków obcych oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
14.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012). Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
15.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2013). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz studentów szczecińskich uczelni wyższych stojących u progu wejścia na rynek pracy. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
16.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2016). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz wśród stojących u progu wejścia na rynek pracy studentów szczecińskich uczelni. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
17.Znaniecki, F. (1990). Współczesne narody. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
18.Znaniecki, F., Ziółkowski, J. (1984). Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.