Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2014
Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego

Autorzy: Sebastian Kołodziejczak
Uniwersytet Szczeciński

Albert Terelak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: migracje jakość życia kapitał ludzki zarządzanie miastem
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:14 (17-30)

Abstrakt

Artykuł odnosi się do aktualnych procesów odpływu migracyjnego, które w sytuacji największego miasta Pomorza Zachodniego – Szczecina, prowadzą do istotnych ubytków kapitału ludzkiego. Autorzy przedstawiają wyniki badań prowadzonych od 2009 do 2013 roku, odnoszące się do społecznej percepcji i oceny warunków życia w mieście. Sposób postrzegania Szczecina jako miejsca „dobrego do życia”, a właściwie dostrzeganie istotnych deficytów w tym zakresie, rozpatrują jako jeden z elementów składających się na siły „wypychające” na emigrację. W analizach wyników przeprowadzonych badań autorzy skupiają się między innymi na relacji między oceną szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a planami dotyczącymi rynku pracy, na którym przyszli absolwenci szczecińskich uczelni zamierzają rozpocząć karierę zawodową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anecka M., Fihel A. 2013, Selektywność emigracji i migracji powrotnych – o procesie „wypłukiwania”, CEEMR, www.ceemr.uw.edu.pl/vol-1-no-1-december- 012/articles/selektywno-emigracji-i-migracji-powrotnych-polak-w-o-procesie-wyp (10.12.2013). Czyszkiewicz R