Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1970
Udział żołnierzy Wojska Polskiego w zabezpieczeniu ładu i porządku na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947

Autorzy: Arkadiusz Ogrodowczyk
Rok wydania:1970
Liczba stron:28 (41-68)