European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Passenger transport as a part of the Szczecin Metropolitan Railway Project – problems with reactivation the connection Szczecin–Police

Autorzy: Arkadiusz Drewnowski
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: public transport rail transport Szczecin Metropolitan Area Szczecin Metropolitan Railway
Rok wydania:2018
Liczba stron:6 (143-148)
Klasyfikacja JEL: R11 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the article is to analyze the possibilities of effective implementation of the Szczecin Metropolitan Railways (SKM) concept, especially in relation to the reactivation of the Szczecin–Police railway connection. This is the only one that is currently not carried out. The given article presents the main conditions to be met in order to make this connection efficient and bring the desired effects which means that passengers will be entirely taken over by the rail transport.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Koncepcja Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym (2011). Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
2.Koźlak, A. (2013). Kolej aglomeracyjna jako podstawa systemu komunikacyjnego obszarów metropolitalnych w Polsce. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 143, 172–185.
3.Kraśnicki, A. (2018). Warte ponad 450 mln zł przetargi na modernizację linii dla kolei metropolitalnej ogłoszone. Retrieved from: http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,87120,22029206,warte-ponad-450-mln-zl-przetargi-na-modernizacje-linii-dla-kolei.html.
4.Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (2016). Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
5.Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna” (2014). Umowa nr 10/67/MOF2/SSOM/2014 na wykonanie opracowania „Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integracje systemu transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Wykonawcy: „TRAKO” Wierzbicki i wspólnicy s.j., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
6.Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie, DS CONSULTING Sp. z o.o.
7.Szczecińska Kolej Metropolitalna (2018). Retrieved from: http://skm.szczecin.pl.
8.Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (2018). Retrieved from: www.zditm.szczecin.pl.