Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych

Autorzy: Arkadiusz Borowiec
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa innowacyjność zamówienia publiczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (283-291)

Abstrakt

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwa biorące udział w zamówieniach publicznych są aktywne innowacyjnie i w jakim stopniu, za sprawą zamawiających, zmuszone są do stosowania innowacyjnych rozwiązań w postępowaniach przetargowych. Aby odpowiedzieć na te pytania wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone na próbie 579 przedsiębiorców, którym udało się wygrać przetarg.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abernathy W.J., Utterback J.M., Patterns of Industrial Innovation, „Technology Review” 1978, June/July.
2.Borowiec A., Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
3.Borowiec A., Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsię-biorstw w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
4.Breschi S., Malerba F., Sectoral Innovation Systems: Technological Regimes, Schumpeterian Dynamics, and Spatial Boundaries, w: Systems of Innovation. Technologies. Institutions and Organizations, red. Ch. Edquist, Pinter, London–Washington 1997.
5.Dankbaar B., Patterns of Technology Management in European Firms: An Overview, Oxford University Press, Oxford, New York 1996.
6.McAdam R., Stevenson P., Armstrong G., Innovative change management in SMEs: beyond continuous im¬provement, „Logistics Information Management” 2000, t. 13, nr 2.
7.Oppenländer K.H., Empirische Wirtschaftsforschung als Grunlage für unternehmerisches und wirtschaftspolitisches Handeln, Duncker und Humbolt, Berlin 2000.
8.Pavitt K., Sectoral Patterns of Technological Change: Towards a Taxonomy and Theory, „Research Policy” 1984, vol. 13.
9.Schmookler J., Invention and Economic Growth, Cambrige, CUP 1966.
10.Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.