European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.19-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 19, 3/2016
Benefits and costs socio - economic construction of the S3 expressway between Szczecin - Gorzow Wielkopolski

Autorzy: Arkadiusz Drewnowski
University of Szczecin

Krzysztof Małachowski
University of Szczecin
Słowa kluczowe: transport road infrastructure economic and social benefits economic and social costs
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (11-17)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The importance of the state and development of transport infrastructure and its impact on economic growth and competitiveness of regions is well known and described in the economic literature. It must be remembered that the increase in competitiveness on a regional scale always has its reference microeconomic. The aim of the article is to show the example of the construction section of the S3 expressway between Szczecin and Gorzow Wielkopolski. As the implementation of this project gave a significant measurable and immeasurable economic and social benefits for the regions of Zachodniopomorskie and Lubuskie as well as at the macro level for the entire transport system of the country.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aktualizacja analizy kosztów i korzyści dla projektu - Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wielkopolski. (01.2012). Manuscript, GDDKiA.
2.http://www.krajanbus.pl/ (Available: 10.01.2016).
3.http://www.pks-gorzow.pl/ (Available: 10.01.2016).
4.http://www.przewozyregionalne.pl/ (Available: 10.01.2016).
5.Koźlak, A., & Pawłowska, B. (2008). Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, M. Michałowska (Eds.), (pp. 20-42). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
6.Kwarciński, T. (2010). Efekty ekonomiczne rozwoju inwestycji infrastrukturalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 601, Problemy Transportu i Logistyki, nr 11, (pp. 171-184). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Mucha–Leszko, B., & Kąkol, M. (2010). Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, zeszyt 16, (pp. 127-139). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
8.Regulaminu Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP Cargo S.A. obowiązujący od 1 stycznia 2015 r.
9.Studium wykonalności - Budowa drogi ekspresowej nr S-3. Odcinek Szczecin (Węzeł "Klucz") km 0+000 - Gorzów Wielkopolski (węzeł "Gorzów Północ) km 81+613. (05. 2004). Typescript, Transprojekt Gdańsk.