Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
Eine kleine Murzynek B. – Artur Daniel Liskowacki jako pisarz postkolonialny

Autorzy: ARKADIUSZ KALIN ORCID
Akademia im. Jakuba z Paradyża
Słowa kluczowe: Artur Daniel Liskowacki współczesna literatura polska postkolonializm
Rok wydania:2021
Liczba stron:15 (47-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia twórczość szczecińskiego pisarza, Artura Daniela Liskowackiego, w optyce postkolonialnej. Autor ten zasłynął powieścią Eine kleine, ma jednak na swoim koncie kilka książek traktujących o problematyce niemieckiej pamięci kulturowej w polskim Szczecinie czy szerzej – na ziemiach poniemieckich. Odmienną tematyką cechuje się jego powieść Murzynek B. poświęcona kwestiom egzotyzmu, stereotypów rasowych i etnicznych, szczególnie związanych z figurą Murzyna w kulturze polskiej. Te tak różne dzieła łączy jednak perspektywa rozważań nad Obcym/Innym, ksenofobią i konstrukcją polskiej tożsamości konstytuowanej wobec odmienności. Dlatego też twórczość Liskowackiego zaprezentowana została jako pisarstwo postkolonialne – dokonujące estetyzacji kluczowej problematyki krytycznego namysłu nad relacjami kolonialnymi, w szerokim sensie tego pojęcia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adelgejm, Irina. „«Tak oto urodziłem się w Gdańsku»… («Odzyskanie« Ziem Odzyskanych w mło¬dej polskiej prozie lat 90. XX wieku)”. Napis 19 (2013): 325–346.
2.Balcerzan, Edward. „Przygoda trzecia: apokryfy niemieckie”. W: tegoż, Przygody człowieka książ¬kowego (ogólne i szczególne), 32–50. Warszawa: PEN, 1990.
3.Borowczyk, Jerzy, Michał Larek. Przywracanie, wracanie. Rozmowy szczecińskie z Arturem Danielem Liskowackim. Warszawa–Szczecin: Scholar–Zaułek Wydawniczy Pomyłka, 2014.
4.Czapliński, Przemysław. „Kompleks niemiecki w literaturze polskiej”. W: Polacy–Niemcy. Litera¬tura i pamięć, red. Jerzy Fiećko, Jerzy Kałążny, Sławomir Piontek, 83–128. Poznań: WSJO, 2010.
5.Czapliński, Przemysław. „Mapa, córka nostalgii”. W: tegoż, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, 105–128. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.
6.Kalin, Arkadiusz. Mit Ziem Odzyskanych w literaturze. Postkolonialny przypadek Ziemi Lubuskiej.Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo AJP, 2019.
7.Kuszyk, Karolina. Poniemieckie. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2019.
8.Liskowacki, Artur Daniel. Eine kleine. Szczecin: Wydawnictwo 13 Muz, 2000.
9.Liskowacki, Artur Daniel. Murzynek B. Warszawa: W.A.B., 2011.
10.Liskowacki, Artur Daniel. „«Ziemie Odzyskane», ziemie nieheroiczne”. Rozm. Piotr Oleksy. Krytyka Polityczna, 3.04.2021. Dostęp 10.07.2021. https://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/ piotr-oleksy-artur-d-liskowacki-szczecin-ziemie-odzyskane-ziemienieheroiczne-wywiad/.
11.Mikołajczak, Małgorzata. „Do czego literaturze regionalnej potrzebny jest Niemiec? (na przykła¬dzie twórczości lubuskiej)”. Teksty Drugie 3 (2016): 251–272.
12.Musekamp, Jan. Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945 do 2005. Tłum. Jacek Dąbrowski. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015.
13.Rybicka, Elżbieta. „Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki”. Teksty Drugie 5 (2011): 201–211.
14.Szaruga, Leszek. „Obraz Niemca w najnowszej literaturze polskiej”. W: Polacy–Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, red. Anna Wolff-Powęska, Dieter Bingen, 556–571. Poznań: Instytut Zachodni, 2004.
15.Willis, Corin. „Meaning and Value in »The Jazz Singer»”. W: Style And Meaning. Studies In The Detailed Analysis Of Film, red. John Gibbs, Douglas Pye, 127–140. Manchester: Manchester University Press, 2005.
16.Wojda, Dorota. Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej. Kraków: Wydaw¬nictwo UJ, 2015.
17.Ziątek, Zygmunt. „Odkrywanie »małych obczyzn« (młodsza proza lat dziewięćdziesiątych w poszu¬kiwaniu nowej formuły »literatury miejsca»)”. Przegląd Humanistyczny 4 (2002): 87–97.