Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
PROBLEMATYKA EFEKTYWNEJ REALIZACJI PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W GŁÓWNYCH RELACJACH W RAMACH KONCEPCJI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

Autorzy: Arkadiusz Drewnowski
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Małachowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport publiczny transport kolejowy Szczeciński Obszar Metropolitalny Szczecińska Kolej Metropolitalna
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (29-40)
Klasyfikacja JEL: R11 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości efektywnej realizacji koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w odniesieniu do głównych relacji pasażerskich. Omówiono funkcjonowanie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach którego realizowana jest koncepcja SKM. Przedstawiono porównania (czasu i ceny) przejazdu pasażerów w głównych relacjach transportem kolejowym i samochodowym. Szczegółowe rozważania skupiono na połączeniu kolejowym Szczecin–Police, które jako jedyne nie jest czynne i ma być reaktywowane. Wskazano główne warunki, jakie muszą być spełnione, aby to połączenie było efektywne i przyniosło pożądane efekty w postaci przejęcia pasażerów przez transport kolejowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Koncepcja (2011). Koncepcja Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Szczecin:Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
2.Kraśnicki, A. (2017). Warte ponad 450 mln zł przetargi na modernizację linii dla kolei metropolitalnej ogłoszone. Pobrane z: http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,87120,22029206,warte-ponad-450-mln-zl-przetargi--na-modernizacje-linii-dla-kolei.html (14.11.2017).
3.Małachowski, K. (2012). Założenia rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. ProblemyTransportu i Logistyki, 16, 125–136.
4.Strategia (2010). Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Szczecin: Sejmik WojewództwaZachodniopomorskiego.
5.Strategia (2016). Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczecin:
6.Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
7.Studium (2014). Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna”. Szczecin: „Trako” Wierzbicki i wspólnicy s.j., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie, DS Consulting Sp. z o.o.