Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Wstęp

0 (0-0) --- Więcej
*

Spis treści

0 (0-0) --- Więcej
1.

REGULACJA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY DWORCOWEJ W POLSCE I EUROPIE

10 (7-16) Mirosław Antonowicz, Tomasz Moś Więcej
2.

ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA TERMINALI KONTENEROWYCH W POLSCE ORAZ PROPOZYCJE LOKALIZACJI NOWYCH OBIEKTÓW

11 (17-27) Tadeusz Bocheński Więcej
3.

PROBLEMATYKA EFEKTYWNEJ REALIZACJI PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W GŁÓWNYCH RELACJACH W RAMACH KONCEPCJI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

12 (29-40) Arkadiusz Drewnowski, Krzysztof Małachowski Więcej
4.

EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM ALTERNATYWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

11 (41-51) Tadeusz Dyr, Przemysław Misiurski, Małgorzata Kozłowska Więcej
5.

CZWARTY PAKIET KOLEJOWY – ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ

11 (53-63) Juliusz Engelhardt Więcej
6.

TRANSPORT JAKO DETERMINANT SPRAWNOŚCI MAKROSYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W SKALI GLOBALNEJ. POLSKA NA TLE GLOBALNYM – ANALIZA PORÓWNAWCZA

11 (65-75) Andrzej S. Grzelakowski Więcej
7.

DOKUMENTY, JAKIE POWINIEN MIEĆ W POJEŹDZIE KIEROWCA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM WYKONUJĄCY PRZEWOZY NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

10 (77-86) Agnieszka Hartleb Więcej
8.

EFEKTYWNOŚĆ JAKO WYZNACZNIK GOSPODAROWANIA. KONTEKST EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

10 (87-96) Agnieszka Kwarcińska Więcej
9.

ELASTYCZNE SYSTEMY TRANSPORTU JAKO ELEMENT PODAŻY USŁUG TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO NA PRZYKŁADZIE LUKSEMBURGA

9 (97-105) Tomasz Kwarciński Więcej
10.

KONKURENCYJNOŚĆ CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO POLSKI NA RYNKU PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH

10 (107-116) Urszula Motowidlak Więcej
11.

MODELE PRZEWOZOWE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W SIECI TRANSEUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

10 (117-126) Jolanta Sułek Więcej
12.

WARTOŚCI POZNAWCZE EKONOMICZNO-FINANSOWEJ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH

9 (127-135) Krzysztof Szałucki Więcej
13.

SKUTKI DOFINANSOWANIA ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA TERENIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

15 (137-151) Mikołaj Tomaszyk Więcej
14.

THE INFLUENCE OF THE VICINITY OF A NATIONAL ROAD ON HOUSING PRICES


(WPŁYW BLISKOŚCI DROGI KRAJOWEJ NA CENY NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH)
10 (153-162) Maria Trojanek Więcej
15.

EFFEKTIVITÄT UND EFFIZIENZ VON TRANSPORTPROZESSEN

14 (163-176) Hermann Witte Więcej