Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
MODELE PRZEWOZOWE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W SIECI TRANSEUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Jolanta Sułek
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Słowa kluczowe: Unia Europejska polityka transportowa transport kolejowy koleje dużych prędkości
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (117-126)
Klasyfikacja JEL: L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z podstawowych czynników integracji europejskiej jest transport, a w nim kolejowy transport pasażerski. Od 1981 roku ulega on w Europie intensywnej modyfikacji polegającej na wprowadzaniu środków transportu o dużych prędkościach. Tworzy to nową jakość w przewozach pasażerskich, przyczyniającą się do możliwości ich realizacji trasami transeuropejskimi. Celem artykułu jest przedstawienie modeli oraz potencjalnych transeuropejskich tras kolei dużych prędkości w Unii Europejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała Księga (2011). Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela: Komisja Europejska. COM 144.
2.Buda, A., Jarynowski, A. (2010). Life-time Of Correlations and Its Applications (Vol 1). Głogów: Wydawnictwo Niezależne.
3.Dyrektywa (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Dz.U. L 191.
4.Mindur, M. (2015). Rozwój transportu w Hiszpanii z uwzględnieniem kolei dużych prędkości. Logistyka, 4, 7–11.
5.Prokopowicz, A.K. (2015). Perspektywy Kolei Dużych Prędkości w Polsce – Marzenia i Rzeczywistość. Transport i Komunikacja, 3, 45–48.
6.Rucińska, D. (red). (2012). Polski rynek usług transportowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
7.Vinck, K. (2013). Roczne sprawozdanie z działalności za lata 2012–2013 w sprawie ERTMS. Bruksela: Komisja Europejska.