Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
THE INFLUENCE OF THE VICINITY OF A NATIONAL ROAD ON HOUSING PRICES
(WPŁYW BLISKOŚCI DROGI KRAJOWEJ NA CENY NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH)

Autorzy: Maria Trojanek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości mieszkaniowych ceny drogi hałas drogowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (153-162)
Klasyfikacja JEL: R31 R41 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Krajobraz dźwiękowy jest nieodłącznym elementem krajobrazu, a tym samym składnikiem lokalizacji szczegółowej nieruchomości. Hałas w środowisku stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Szczególnie w miastach dźwięki natury są zakłócane przez hałas drogowy, który jest głównym zagrożeniem dla klimatu akustycznego. Celem artykułu jest rozpoznanie wpływu sąsiedztwa drogi krajowej na ceny lokali mieszkalnych na wybranym rynku lokalnym. Do oszacowania tego wpływu autorki wykorzystały metodę regresji log-liniowej. W analizie uwzględniono także inne czynniki, które warunkują wysokość cen mieszkań. Skonstruowany model wykazał, że mieszkania znajdujące się w strefie podwyższonego hałasu były tańsze niż lokale położone poza tą strefą. Wyniki badań mogą być pomocne w planowaniu przestrzennym i szacowaniu kosztów inwestycji drogowych, w tym w ocenie oddziaływania na środowisko.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baltagi, B.H. (2011). Econometrics. Fifth Edition. Springer: Heidelberg.
2.Brown, G.R. (1991). Property Investment and the Capital Markets. E & FN Spon, London.
3.Fanning, S.F. (2014). Market Analysis for Real Estate. Second Edition. Chicago: Appraisal Institute.
4.Foryś, I. (2014). Selected Demographic Aspects of Buyers’ Activity on the Local Housing Market. Real Estate Management and Valuation, 4 (22), 92–104. DOI: 10.2478/remav-2014-0040.
5.Hughes, W.T.J., Sirmans, C.F. (1992). Traffic Externalities and Single-Family House Prices. Journal of Regional Science, 4 (32), 487–500. DOI: 10.1111/j.1467-9787.1992.tb00201.x.
6.Isaac, D. (2002). Property Valuation Principles. London: Palgrave.
7.Kucharska-Stasiak, E., Załęczna, M., Żelazowski, K. (2012). Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
8.Levkovich, O., Rouwendal, J., van Marwijk, R. (2016). The Effects of Highway Development on Housing Prices. Transportation, 2 (43), 379–405. DOI: 10.1007/s11116-015-9580-7.
9.Malienė, V., Atkinson, I., Šubic Kovač, M., Pȍdör, A., Nyiri Mizseiné, J., Dixon-Gough, R., Hernik, J., Pazdan, M., Gaudėšius, R., Gurskienė, V. (2016). Property Markets and Real Estate Valuation Practice in Central and Eastern Europe – Slovenia, Hungary, Poland and Lithuania. W: R.T. Abdulai, F. Obeng-Odoom, E. Ochieng, V. Malienė (eds.), Real Estate, Construction and Economic Development in Emerging Market Economies. New York: Routledge, 296–357.
10.Martínez, L., Viegas, J. (2009). Effects of Transportation Accessibility on Residential Property Values. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2115, 127–137. DOI: 10.3141/2115-16.
11.Meen, G.P. (2001). Modelling Spatial Housing Markets. Theory, Analysis, and Policy. New York: Springer Science + Business Media, LLC.
12.Mikelbank, B.A. (2004). Spatial Analysis of the Relationship Between Housing Values and Investments in Transportation Infrastructure. The Annals of Regional Science, 38, 705–726. DOI: 10.1007/s00168-003-0187-0.
13.Nelson, J.P. (1982). Highway Noise and Property Values: A Survey of Recent Evidence. Journal of Transport Economics and Policy, 2 (16), 117–138.
14.Ranci, C., Brandsen, T., Sabatinelli, S. (ed.). (2014). Social Vulnerability in European Cities: The Role of Local Welfare in Times of Crisis. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
15.Siemińska, E. (2012). Nowe wyzwania inwestowania i finansowania projektów deweloperskich. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 3 (20), 17–28.
16.SNM (2017). Strategic Noise Map (Strategiczna mapa akustyczna miasta Kalisza), Kalisz City Hall (Urząd Miasta Kalisza). Retrieved from: http://msip.kalisz.pl/msip/ (access: 10.10.2017).
17.Szopińska, K. (2017). Creation of Theoretical Road Traffic Noise Model with the Help of GIS. Conference „Environmental Engineering” 10th International Conference Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 27–28 April, 1–8. DOI: 10.3846/enviro.2017.122.